Sponsorlu Bağlantılar

10 Ağustos 1920′ de imzalanan antlaşma Paris yakınlarındaki Sevr kasabasında İtilaf Devletleri ile imzalanmıştır. Osmanlı’ dan Damat Ferit Paşa hükümeti adına Hadi Paşa, Reşat Hikmet, Reşat Halis katılmıştır. Sevr Antlaşması toplamda 433 maddeden oluşmaktadır. Bazı önemli maddeleri şunlardır;

  • Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan’a bırakılacak.
  • Mardin, Urfa, Antep, Doğu Anadolu’nun bir kısmı ve Suriye Fransızlara
  • Ege adaları Yunanistan’a, Rodos ve 12 Ada İtalya’ya
  • Musul-Irak- Arap bölgeleri İngiltere’ ye
  • Akdeniz Bölgesi İtalya’ya bırakılacaktır.
  • Osmanlı Devleti İç Anadolu ve Orta Karadeniz’den ibaret olup başkenti İstanbul olmaya devam edecektir.
  • Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyon tarafından yürütülecektir. Ancak bu komisyonda Türk üye olmayacaktır.
  • Azınlıklara yeni haklar verilecektir.
  • Osmanlı Devleti’nde mecburi askerlik olmayacak. Ordu 50.700 civarında gönüllü askerlerden kurulabilir, bu orduda ağır silahlar bulundurulamaz.
  • Deniz gücü 13 küçük gemiden ibaret olabilir
  • Osmanlı Devleti, İtilaf devletlerine savaş tazminatı ödeyecek, kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe konulacaktır. Osmanlı maliyesini İtilaf Devletleri yönetecektir.

Osmanlı idarecileri Sevr Antlaşmasının çok ağır hükümler içerdiğini ileri sürerek Sevr Barış Antlaşmasını reddettiler.

Sponsorlu Bağlantılar