Sponsorlu Bağlantılar

Farklılaşmamış parankima hücrelerinden, hormonların etkisiyle bölünme özelliği taşıyan hücrelere sekonder meristem denir.

 • Angiospermlerin ve dikotil türlerinin çoğunda sekonder büyüme ve sekonder meristem görülür fakat, monokotillerde nadiren rastlanır.
 • Kök ve gövdede bulunurken yapraklarda bulunmaz.
 • Bitkide enine büyümeyi sağlar.
 • Her yıl biri ilkbahar biri sonbaharda olmak üzere bölünerek yaş halkalarını oluşturur.

 • İletim demetlerinin oluşumunu sağlar.
 • Sekonder meristem; vasküler kambiyum (demet kambiyum) ve mantar kambiyumu olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Demet kambiyumunun bölünmesi sonucu sekonder ksilem ve sekonder floem olan iletim doku elemanlarını oluşturur.
 • Mantar kambiyumunun bölünmesi sonucu lentiseller ve peridermis oluşur.
 • Sekonder büyümeyi sağlarlar ve sekonder büyüme lateral meristemlerin ürünüdür.
 • Demet kambiyumu gövdede, çap artışı sağlamanın yanında, içe doğru yeni sekonder ksilem, dışa doğru ise yeni sekonder floem oluşturur.
 • Mantar kambiyumu, kambiyumun dış kısmında biriken mantar hücrelerini üretir ve mantar hücreleri olgunlaştığında çeperlerinde süberin olarak adlandırılan mumsu bir madde üretirler ve daha sonra ölürler.
 • Mantar ve mantar kambiyumu birlikte peridermi oluştururlar. (Periderm:  bitkinin koruyucu kabuğu)
Sponsorlu Bağlantılar