Sponsorlu Bağlantılar

Segmentasyon

Zigotun ardışık mitoz bölünmelerine verilen isime segmentasyon denilir. Segmentasyonda büyüme olmaz. Hücreler mitozla bölündüğünden oluşan hücrelerin kalıtım materyali aynıdır ancak her bir hücrenin sitoplazma miktarı farklıdır. Her bir hücreye giden farklı enzim farklı genleri aktive eder ve farklılaşmanın temelini oluşturur. Zigotun bölünmesiyle oluşan ilk iki hücreye blastomer denir. Daha sonra 4’lü, 8’li blastomerler oluşur. Sonuçta oluşan hücre kümesine morula denir. Morula safhada hücre sayısı artmıştır ancak toplam madde miktarı zigottakinden azdır. Morula hücresindeki kümeleşmiş hücreler kenarlara göç eder ve içi özel bir sıvı ile dolu küre oluşur. Bu safhaya blastula safhası denir. Blastula içindeki boşluğa da blastula boşluğu denilir.

Gastrula (Hücre Göçü)

Dış tabakadaki ektoderm hücrelerinin blastasol boşluğuna doğru göç etmesine gastrulasyon denir. Blastosol boşluğunun yerine gastrula boşluğu oluşur ve dışa açıldığı kısma da blastopor denir ve buradan ağız gelişir.

İçte kalan hücreler endoderm, dıştakiler ise ektoderm hücrelerini oluşturur. Gasturula evresinin başında bir kısım hücreler ayrılarak mezenşim hücrelerini oluşturur ve mezenşim hücreleri de mezodermi oluşturur.

Sponsorlu Bağlantılar