Sponsorlu Bağlantılar

Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)

Nedenleri

 • İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru yayılma siyaseti izlemesi
 • Bölgesel barışın korunmasının ve işbirliğinin artırılmasının amaçlanması

NOT: 1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’a saldırması da etkilidir.

Katılan Ülkeler

 • Türkiye, İran, Irak, Afganistan

NOT: Suriye, Türkiye ile sınır sorunu(Hatay) yaşadığı için katılmamıştır.

 • Türkiye’nin doğu sınırını güvenlik altına aldığını Pakt II. Dünya Savaşı ile sona ermiştir.

Hatay’ın Anavatana Katılması (29 Haziran 1939)

 • Fransa Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırınca İskenderun Sancağı üzerindeki haklarını ve yükümlülüklerini Suriye’ye bırakmıştır.
 • Türkiye 1936’da Milletler Cemiyeti Konseyi’nde duruma itiraz ederek sancakta Suriye’den bağımsız bir yönetim kurulmasını savunmuştur.
 • Milletler Cemiyeti konunun çözümü için İsveçli temsilci Sandler’i rapor hazırlamakla görevlendirmiştir.
 • Milletler Cemiyeti 1937’de hazırlanan rapor doğrultusunda sancağı ayrı bir varlık olarak niteleyen kararı oy birliği ile kabul etmiştir.
 • 2 Eylül 1938’de Bağımsız Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur.
 • Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen seçilmiştir. Abdurrahman Melek başbakan olmuştur.
 • 23 Haziran 1939’da Hatay Cumhuriyeti meclis kararıyla Türkiye’ye katılma kararı almış, aynı gün Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ile Fransa Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etmiştir. TBMM’nin 29 Haziran’da antlaşmayı onaylamasından sonra 23 Temmuz 1939’da Hatay Türkiye’ye katılmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar