Sponsorlu Bağlantılar

RNA açılımı “Ribo Nükleik Asit ” olan vücudumuzda yönetici görevi olan bir moleküldür. DNA ile benzer görevleri olsa da yapısal olarak farklılıkları vardır. RNA, ribozom ile ilişki içerisindedir. Yapısı tek zincirli, DNA’ya nazaran daha kısa boydadır. Ribo nükleik asit; azotlu organik baz, fosfat ve şeker molekülünden oluşmuştur. Hem hayvan hem bitki hücresinde bulunur ancak sayıları farklılık gösterir. Yapılarında adenin, guanin, sitozin ve urasil nükleotidleri bulunur. Çeşitleri; rRNA, mRNA, tRNA,  olmak üzere 3 çeşittir.

rRNA (Ribozomal RNA)

Ribozomal RNA isminden de belli olduğu gibi ribozomların yapısını oluşturan RNA çeşididir. Ribozom yazımızda da belirttiğimiz gibi rRNA ile ribozom birleşip bir kompleks oluşturur ve birlikte protein sentezinde görev alırlar.

 

 

mRNA (Mesajcı RNA)

DNA’nın içerisinde bulunan gizli genetik kodları DNA’dan alıp RNA ‘ya getirmekle görevli olan türdür. Hücrenin sentezleyeceği aminoasit sırasını belirler.

tRNA( Transfer RNA)

Transfer görevi yapan bu RNA türü hücrede bulunan proteinlerin yapı taşı olan aminoasitleri ribozoma taşıyarak ribozomun çalışmasını sağlar.

Sponsorlu Bağlantılar

RNA Özellikleri ve Görevleri

  • Ribozomla birleşip kompleks oluşturararak protein sentezini gerçekleştirir.
  • DNA dan aldığı genetik kodu ribozoma iletir.
  • Aminoasitlerin ribozoma taşınmasında görevlidir.
  • Tek zincirli yapıdadır, riboz şekeri bulundurur, hücrenin içinde sitoplazmada bulunur.

 

 

 

 

Sponsorlu Bağlantılar