Sponsorlu Bağlantılar

Rezonans kısaca bir salınım genliğin artması olarak tanımlanabilir. Ancak bilimsel tanımını yapacak olursak; gergin bir tel gibi bir veya daha fazla salınım yapma özelliğine sahip olan bir sisteme periyodik bir kuvvet uygulanırsa sistemin bileşke kuvvetine ait genlik, uygulanan kuvvetin frekansı, sistemin doğal frekanslarından birine eşit olursa genlikten daha büyüktür. Bir kütle-yay sistemi veya bir sarkaç sadece bir doğal frekansa sahip olmasına rağmen, duran dalgalar doğal frekansların tümüne sahiptir. Titreşen bir sistem, doğal frekanslarından biri ile titreşime zorlandığı zaman büyük bir genliğe sahip olacağından, bu frekanslara çoğu zaman rezonans frekansları denir.

Rezonans çoğunlukla köprülerde, binalarda karşımıza çıkmaktadır. Müzik aletlerinde de rezonans etkilerini görmek mümkündür. Özellikle aletin sesini arttırmak için rezonanstan yararlanılırdı eski zamanlarda.

Rezonans Örnekleri;

Bir eğlence merkezindeki salıncağın doğal frekansı, salıncağın uzunluğuna bağlı olan basit bir sarkaçtır. Salıncaktaki bir çocuğu düzenli hareketlerle isterseniz, periyodik kuvvetin frekansı, sarkacın doğal frekansına eşit olursa salıncak daha yükseğe çıkar.

En çarpıcı örnek ise Tacoma Narrows Köprüsünün rezonans titreşimleriyle çöküşünde görülmüştür. Köprüler doğal rezonans frekanslarına sahiptir ve uygun bir sürücü kuvvetle rezonansa getirilebilir. 1940 yılında Washington’da rüzgarın fazla olmadığı bir günde köprünün yeterli emniyet tasarımı bulunmadığı için rezonans sebebiyle Tacoma Narrows Köprüsü çöktü.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Sponsorlu Bağlantılar