Sponsorlu Bağlantılar

 

Radyoaktivite, atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır. Radyoaktivite bir enerji türüdür ve çekirdek tepkimesi sonucunda meydana gelir. Bir çok nesneden geçebilen radyoaktivite kurşun levhadan geçemez. Radyasyon yayan maddeler radyoaktif olarak isimlendirilir. Uranyum gibi maddeler ve uzay boşluğundaki yıldızlar ile doğal radyasyon üretilebilir.

Fisyon: Kütle numarası büyük olan atom çekirdeğinin parçalanarak farklı iki atoma dönüşmesine denir. Fisyon reaksiyonlarında radyoaktif elementler kullanılır ve tepkimenin başlaması için ilk enerjiye ihtiyaç duyulur.  Reasksiyon sonucunda kararsız çekirdekler ve nötron oluşur. Oluşan nötronların her biri yeni bir uranyum atomu ile tepkimeye girer. Fisyon tepkimeleri atom bombalarının yapımı ve nükleer enerji santrallerinde enerji üretiminde kullanılır.

Füzyon : İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturması olayıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu olayda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. Atomların zincirleme birleşmesi sonucu oluşabilecek en ağır ve son atom demirdir. Demir elementleri birleşerek başka bir atomu oluşturamaz. Füzyon olayı Güneş’ te her an doğal olarak gerçekleşmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar