Sponsorlu Bağlantılar

Prokaryot hücreler basit ve ilkel yapılı hücrelerdir. Prokaryotların zarla çevrili gerçek bir çekirdeği ve sitoplazmasında zarlı organeli bulunmayan yapılardır. Prokaryotlar endoplazmik retikulum, plastlar ve mitokondri bulundurmaz, sadece bir kaç basit organeli vardır. DNA’larını içeren basit yapı sitoplazma içinde dağınık şekilde nükleoid denilen bölgede yer almaktadır. Prokaryot hücre taşıyan canlılar bakteriler, mavi-yeşil algler ve virüslerdir.

Prokaryot hücrenin kısımları şu şekildedir; sitoplazma, nükleoid, kapsül, hücre duvarı,hücre zarı, ribozom, kamçı, piluslar. Bu kısımlar her prokaryot hücrede bulunmayabilir. Bazılarında kamçı bulunurken bazı prokaryot hücrelerde sadece piluslar bulunabilir.

Prokaryot hücrelerin özellikleri ise şu şekildedir;

  • Tek organeli protein sentezinden sorumlu olan ribozom organelidir.
  • Genetik materyali yani DNA sitoplazma içinde dağınık halde bulunmaktadır.
  • Prokaryot hücreler dış ortamdan hücre zarı yoluyla ayrılmaktadır.
  • Tüm genetik bilginin toplandığı bölge nükleoid denilen bölgedir. Bu bölge prokaryot hücrenin genetik havuzudur.
  • Prokaryot hücrelerin sitoplazmasını çevreleyen hücre çeperleri vardır.
  • Hemen hemen tüm prokaryot hücreler kromozom olarak proteinle çevrili çember şeklinde bir DNA zinciri içerir.

 

Sponsorlu Bağlantılar