Sponsorlu Bağlantılar

Primer meristem embriyonik dönemden itibaren bölünme yeteneğini kaybetmemiş hücrelerden oluşur. Bitkinin boyuna büyümesini sağlar. Apikal meristem bu gruba girer.

  • Bitkilerde meristem sayesinde sınırsız büyüme gözlenir.
  • Bitkinin ömrü boyunca bölünme özelliğini kaybetmeyen hücrelerinin meydana getirdiği dokudur.
  • Kök ve gövde uçlarında bulunur ve boyca büyümeyi sağlar. (uç= apikal meristem)
  • Primer meristemin kök ve gövde uçlarında bulunduğu yere büyüme noktası ( büyüme konisi) denilir.
  • Büyüme noktaları, gövdede koruyucu yapraklar tarafından kökte ise kaliptra tarafından korunur.
  • Kaliptranın bölünebilme yeteneği yoktur ve zedelendiğinde içteki bölünür doku hücreleri tarafından onarılır.
  • Kaliptra, müsilaj  adı verilen bir polisakkarit olan özel bir salgı üreterek kökün toprak içinde rahat ilerlemesini sağlar.
  • Büyüme noktalarından alınan kesitte, dıştan içe doğru 3 tabaka gözlenir; protoderm (dermatojen), periblem ve prokambiyum dur.
  • Primer meristem faaliyeti sonucu gerçekleşen primer büyüme, kökün toprak içinde ilerlemesini, sürgünün ise ışığa doğru yaklaşmasını sağlar.
  • Otsu bitkilerde bitki kısımlarının tamamı primer meristem tarafından oluşturulurken odunsu bitkilerde, odun olmayan bitki kısımları primer büyüme ürünüdür.
Sponsorlu Bağlantılar