Sponsorlu Bağlantılar

Türlerin birçoğunda popülasyonları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan coğrafik varyasyonlar görülür. Bazı çevre faktörlerinin bölgeden bölgeye farklı olmasından dolayı bir türün farklı popülasyonları arasında doğal seleksiyondan kaynaklanan coğrafik varyasyonlar vardır. Mesela Kırçiçeği bir popülasyonun diğer popülasyonlara göre çiçek rengi lokusunda resesif alleller daha yüksek frekansta olabilir. Türün farklı popülasyonları arasında genetik sürüklenmeden kaynaklanan varyasyonlarda olabilir. Popülasyonun dağıldığı alanın çok fazla farklılıklar göstermesi veya fertlerinin sınırlı olarak yayılması sonucu oluşan alt operasyonlardan dolayı coğrafik varyasyon çok daha lokal olarak bir popülasyonun içinde de görülebilir.

Coğrafik varyasyonun özel bir tipi bazı özelliklerin coğrafik bir eksen boyunca dereceli ve devamlı bir şekilde değişmesidir. Buna klin adı verilir klin terimi bazı durumlarda komşu popülasyonların birbiri üzerine geldiği ve bu popülasyonların fertlerinin birbirleriyle çiftleşmeler yaptığı bölgeyi ifade eder diğer bazı durumlarda ise çevre şartlarında görülen kademeli varyasyon bir klinin oluşmasına sebep olabilir. Mesela Kuzey Amerika’da yaşayan kuş ve memeli türlerinin birçoğunun ortalama vücut büyüklüğü kuzeye doğru gidildikçe dereceli bir şekilde artış gösterir Muhtemelen bunun sebebi hayvanların yüzey alanının hacimlerine göre azalması ve dolayısıyla vücut sıcaklığının soğuk ortamlarda daha çok korunmasına yönelik bir adaptasyondur.

Sponsorlu Bağlantılar