Sponsorlu Bağlantılar

Belirli bir bölgede yaşayan aynı türün fertleri topluluğuna popülasyon denir. Bir popülasyonun dinamiğini etkileyen bir kaç farklı etken vardır. Bunlar; popülasyon yoğunluğu, popülasyonun yaş dağılımı, popülasyon büyüklüğü ve popülasyonun dağılış şeklidir.

Popülasyon Yoğunluğu; Belirli bir zamandaki belirli bir alan düşen birey sayısı popülasyonun yoğunluğunu belirler. Örneğin 100 metrekarelik bir alanda 1000 tane saka kuşu yaşıyorsa bu popülasyonun yoğunluğu fazladır, 100 metrekarelik bir alanda 10 tane saka kuşu yaşıyorsa bu popülasyonun yoğunluğu azdır. Popülasyon yoğunluğunu etkileyen faktörler ise bireylerin doğum ve ölüm oranları ile göçlerdir. Göçler populasyon içine veya popülasyon dışına göç olmak üzere ikiye ayrılır.

Popülasyonun Yaş Dağılımı; Popülasyonun yaş dağılımını doğum ve ölüm oranları belirler. Doğum oranı fazla olan bir popülasyonun genç yaş dağılımı da fazla olur.

Popülasyonun Büyüklüğü; Popülasyonların bulunduğu ortamda çoğalma hızı popülasyonun büyüklüğünü belirler. Büyüme hızını av-avcı ilişkisi, sıcaklık, rekabet gibi durumlar etkiler.

Popülasyonun Dağılış Şekli ; Popülasyon içerisinde yaşayan bireylerin yaşadıkları alandaki yayılma şekilleri popülasyonun dağılış şeklini belirler. Örneğin;  küme halinde topluluklar şeklinde yaşanıyorsa küme dağılış, düzenli olarak populasyonun her bölgesinde birey varsa düzenli dağılış, belli bir bölgede yığılma varsa rastgele dağılış denir.

Sponsorlu Bağlantılar