Sponsorlu Bağlantılar

Panel

 • 3-5 kişilik bir grubun bir konuda araştırma, inceleme yapmaları, derinlemesine bilgi edinmeleri ve bunları samimi bir ortamda kendi aralarında konunun farklı boyutlarıyla tartışmalarıdır. ( Ön hazırlık vardır.)
 • Amaç gerçeği bulmak değil konu hakkında bilgi vermektir.
 • Dinleyiciler süre sonunda soru-cevap ile katılabilir.

Açık Oturum

 • 3-5 kişilik grubun belirli bir konuyla ilgili fikir ve görüşlerini ön hazırlık olmadan bir başkanın önderliğinde söz alarak sırayla, belli sürelerde dinleyicilere açıkladığı tartışma tekniğidir.
 • Süreç sonunda dinleyiciler soru sorabilir. (süre vardır)

Forum

 • Bir konuda farklı görüş ve düşüncelere sahip kişilerin bir başkan yönetiminde uzlaşma sağlamak için soru-cevaplarla tartışmasıdır.
 • Dinleyicilerin en aktif olduğu ( sürecin başından itibaren soru-cevaplarla katıldığı) tartışma tekniğidir.

Münazara

 • İki farklı grubun bir konudaki zıt görüşlerini tarafsız bir jüri ve izleyiciler önünde tez-antitez şeklinde savunmalarıdır.
 • Her iki tarafta kendi görüşlerini izleyicilere kabul ettirmeye, onları ikna etmeye çalışır. Puanlama vardır. (rekabet vardır)
 • Kendini en iyi savunan, kanıtlar ortaya koyan grup başarılı olur. (kazan-kaybet)
 • Görüşler değişmez.
 • Jüri değerlendirme yapar.
Sponsorlu Bağlantılar