Sponsorlu Bağlantılar

Erken Dönem Osmanlı Sanatı

A. Dini Mimari (Cami, Medrese, Türbe)

a. Camiler

– İznik Hacı Özbek Camisi (1333-En eski tek kubbeli yapıdır.)
– İznik Yeşil Cami
– Bursa Yıldırım Bayezit Camisi
– Bursa Yeşil Cami
– Bursa Muradiye Camisi
– Bursa Hüdavendigar Camisi
– Bursa Ulu Cami
– Edirne Muradiye Camisi
– Edirne Eski Cami
– Edirne Üç Şerefeli Cami
– İstanbul Eski Fatih Camisi (klasik döneme geçiş eseridir)

b. Medreseler

-İznik Süleyman Paşa Medresesi
-Bursa Yıldırım Bayezit Medresesi
-Yeşil Medrese

c. Mezar Anıtları

-Bursa Yeşil Türbe
– İznik Kırgızlar Türbesi
– İznik Sarı Saltuk Türbesi
– İznik Yakup Çelebi Türbesi
– Bursa Devlet Hatun Türbesi
– Bursa II. Murat Türbesi

Klasik Dönem Osmanlı Sanatı

Klasik dönem Osmanli Sanatı üç grupta incelenir: Mimar Sinan Öncesi
Mimar Sinan dönemi, Mimar Sinan sonrası

a. Mimar Sinan Öncesi

-İstanbul Bayezit Camii ve Külliyesi (II.Bayezit döneminde Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştır.)

b. Mimar Sinan ve Eserleri

– Mimar Sinan (1489-1588), II. Bayezit, I. Selim, I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat gibi beş padişah döneminde yaşamıştır.
– Dörtyüz civarında eseri bulunan Mimar Sinan’n Halep, Kahire, Üsküp, Saraybosna gibi kentlerde de eserleri mevcuttur.

Mimar Sinan’ın Eserleri

Sponsorlu Bağlantılar

1. Camiler

-İstanbul Şehzade Külliyesi ve Camisi (Çıraklık)
-İstanbul Süleymaniye Külliyesi ve Camisi (Kalfalık)
-Edirne Selimiye Külliyesi ve Camisi (Ustalık)
-Van Hüsrev Paşa Camisi
-İstanbul Sokullu Mehmet Paşa Camisi
-İstanbul Piyale Paşa Camisi
-İstanbul Mihrimah Sultan Camisi
-İstanbul Sinan Paşa Camisi
-Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi
-Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi
-Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi
-Erzurum Lala Paşa Camisi

2. Mezar Anıtları

-İstanbul Şehzade Mehmet Türbesi
-İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
-İstanbul 11. Selim Türbesi
-İstanbul Kara Ahmet Türbesi
-İstanbul Piyale Paşa Türbesi
-İstanbul Hürrem Sultan Türbesi
-İstanbul Sokullu Mehmet Paşa Türbesi

3. Medreseler

-İstanbul Haseki Külliyesi Medresesi (İstanbul’daki ilk eseri)
-İstanbul Rüstem Paşa Medresesi
-İstanbul Şehzade Külliyesi Medresesi
-İstanbul Bayezit Külliyesi Medresesi
-İstanbul Mihrimah Sultan Külliyesi Medresesi
-İstanbul Sokullu Mehmet Paşa Medresesi

C. Mimar Sinan Sonrası

-İstanbul Yeni Cami (Mimari Davut Ağa)
-İstanbul Sultan Ahmet Camisi (Mimarı Sedefler Mehmet Ağa)

Geç Dönem Osmanlı Sanatı

-Batının etkisinde gelişen Osmanlı Sanatı, farklı izler ve özellikler taşıyan beş dönemde incelenir:

Sponsorlu Bağlantılar

1. Lale Devri (1718-1730)

-Topkapı Sarayı II. Ahmet Yemiş odası
-III. Ahmet Kütüphanesi
-Neşvehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi

2. Türk Barok ve Rokoko Devri (1730-1808)

-İstanbul Nuruosmaniye Camisi(1748-1755) ilk Barok eser.
-İstanbul Laleli Camisi
-İstanbul Ayazma Camisi
-İstanbul Beylerbeyi Camisi
-İstanbul Eyüp Camisi
-Yozgat Çapanoğlu Camisi

3. Türk Ampir Üslup Dönemi (1808-1860)

-İstanbul Nusretiye Camisi
-İstanbul Dolmabahçe Camisi
-İstanbul Ortaköy Camisi

4. Seçmeci (Eklektik) Dönem (1860-1900)

-Aksaray Valide Camisi
-İstanbul Çırağan, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları

5. Neoklasik Dönem (1900-1930)

-Bu dönemin iki ünlü mimarı Mimar Kemalettin ve Vedat beylerdir.
-Bostancı Camisi (Mimar Kemalettin)
-Eski TBMM binası (Mimar Vedat)
-Vakıf Hanları (Mimar Kemalettin)
-Sirkeci Postahanesi (Mimar Vedat)
-Haydarpaşa İskelesi (Mimar Vedat)
-Moda İskelesi (Mimar Vedat)

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı Devleti Döneminde Yapılan Saraylar

Topkapı Sarayı

  • XV. Yüzyılda Fatih döneminde yapılmış XIX. Yüzyıla kadar devlet bu saraydan yönetilmiştir.

Dolmabahçe Sarayı

  • Abdülmecit tarafından XIX. Yüzyılda yaptırılmıştır.

Çırağan Sarayı

  • Abdülaziz zamanında 1866’da yapımı tamamlanmıştır.

Beylerbeyi Sarayı

Sponsorlu Bağlantılar
  • 1861-1865 tarihleri arasında Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır.

Yıldız Sarayı

  • III. Selim inşa ettirmiş, II. Mahmut ve Abdülaziz ekler yaptırmıştır.

İshak Paşa Sarayı

  • 1784 yılında I. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Ağrı Doğu Beyazıt’tadır.
Sponsorlu Bağlantılar