Sponsorlu Bağlantılar

Toplum Yapısı

 • Sosyal tabakalaşmayı belirleyen yönetenler (askeri zümre) ve yönetilenler (reaya/tebaa zümresi) ayrımıdır. Askeri zümre kendilerine tımar kesiminden, hazineden veya vakıflardan pay ayrılan zümre idi. Reaya ise üretim yapan ve vergi ödeyen, geniş halk yığınlarıydı.

Askeri Zümre (Yöneticiler)

Seyfiye

 • Vezir-i Azam
 • Beylerbeyleri
 • Sancakbeyleri
 • Subaşılar
 • Timarlı Sipahiler vs.
 • Yeniçeriler

İlmiye

 • Şeyhülislam
 • Kazaskerler
 • Kadılar
 • Müderrisler
 • İmam ve müezzinler
 • Nakibüleşraf

Kalemiye

 • Defterdarlar
 • Nişancı
 • Reisülküttap

Reaya

Yerleşik Zümreler

Köylü : Tarımla uğraşır
Şehirli : Esnaf, tüccar, medrese öğrencisi, memur

Yarı Yerleşik Zümreler

Konargöçerler : Hayvancılık ile uğraşırlar.

 • Dini ayrım Müslümanların üstün oldukları fikrine dayanıyordu. Müslüman olmayanlar himaye edilir, güvenlikleri sağlanırdı. Bunun karşılığında cizye öderlerdi.
 • Osmanlı Devleti’nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine “Millet Sistemi” denilmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nde mesleklerin babadan oğula geçmesi esastı. Fakat bu zorunlu değildir. Halktan birinin yönetici olmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Dikey hareketilik sık görülür.
 • Aile toplum hayatının temeli kabul edilir. Çok eşlilik serbest olmasına rağmen fiilen tek eşlilik hakimdi.
 • Islahat Fermanı’na kadar gayrimüslimler devlet memuru olamamışlardır.
Sponsorlu Bağlantılar