Sponsorlu Bağlantılar

İstanbul Antlaşması (1915)

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır.
Istanbul ve Çanakkale Boğazlar ile Marmara’daki adalar Rusya’ya verilmiştir.

Londra Antlaşması (1915)

İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında İtalya’nın İtilaf Devletleri tarafına geçmesini sağlamak amacıyla yapıldı.
Antalya ve çevresi ile Akdeniz kıyıları İtalya’ya vadedilmiştir.
İtalya taraf değiştirerek itilaf devletleri safına geçti.

MC Mahon Antlaşması (1916)

İngiltere’nin Mısır Valisi Mc Mahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında imzalanmıştır.
Antlaşma ile İngiltere, Araplara bağımsızlık vaat ederek Arapları kendi tarafına çekmeyi amaçlamıştır.

SYKES Pıcot Atlaşması (1916)

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır.
Bu antlaşma ile Hayfa ve Akka limanları ile Irak ve Yemen İngiltere’ye, Çukurova, iç Anadolu’nun doğusu, İskenderun’dan Lübnan’a kadar Akdeniz sahilleri, Diyarbakır, Elazığ ve Mardin Fransa’ya bırakılmıştır.

Petrograt (ST Petersburg) Sözleşmesi (1916)

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Rusya’ya bırakılmıştır.

Saınt Jean De Maurıenne Antlaşması (1917)

İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır.
İtalya, Skyes Picot antlaşmasını kabul etti ve buna karşılık Rusya’nın da onaylaması şartıyla Antalya, Konya, Aydın ve İzmir bölgeleri İtalya’ya verilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

NOT : Gizli antlaşmalar Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine ortaya çıktı.
Mondros’tan sonra bazı değişiklikler yapılarak uygulamaya konulmuştur.

Balfour Deklarasyonu (2 Kasım 1917)

İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour’un Siyonist Federasyonu Başkanı’na İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi Devleti kurulmasını kabul ettiğini bildiren ve Balfour Deklarasyonu adını alan mektuptur. Bundan sonra Yahudiler kitleler halinde Filistin’e göç etmiştir.

Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)

ABD başkanı Wilson savaşan taraflar arasında yapılacak barışın esaslarını belirlemek amacıyla 14 maddelik bir program yayımlamıştır.

Önemli maddeleri:

  • Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak
  • Devletlerarası gizli anlaşmalar yapılmayacak, açık diplomasi uygulanacak.
  • Uluslar iç güvenliği sağlayacak miktarın dışında silahlanmayacaktır.
  • Boğazlar ve denizlerde ticaret serbest olacak
  • Dünya barışını sağlamak ve anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek amacıyla uluslararası bir örgüt (Milletler cemiyeti) kurulacak.
  • Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Osmanlı hakimiyetinde kalacak
  • Wilson ilkeleri her milletin kendi geleceğini belirleme hakkını (self determinasyon) öngörmüştür.
  • Sömürgeciliğin yeni versiyonu olan manda ve himaye fikri de Wilson ilkelerinin bir sonucudur.
Sponsorlu Bağlantılar