Sponsorlu Bağlantılar

Kafkas Cephesi

Almanların isteği ile açılmış bir taarruz cephesidir.
Osmanlı Devleti bu cephe ile;
– Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak,
– Bakü petrollerini ele geçirmek
– Kafkaslar üzerinden Hindistan’a ulaşmak,
– Rusya’nın güneye inmesini önlemek,
– Kafkaslardaki bağımsızlık mücadelesini desteklemek ve Orta Asyadaki Türklerle birleşerek turan fikrini gerçekleştirmeyi amaçlanmıştır.
1914’te Ruslar Türk topraklarına girince Enver Paşa Sarıkamış Harekatını düzenledi ancak büyük bir bozgunla sonuçlandı.
1915’te saldırıya geçen Ruslar Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trabzon’u ele geçirdiler.
1916’da doğu cephesine gelen Mustafa Kemal Muş ve Bitlisi Ruslardan geri aldı.
1917 Bolşevik İhtilalinden sonra Rusya savaştan çekildi. 3 mart 1918’de Brest Litowsk Atlaşması imzalandı.
Buna göre; Ruslar 1914 sınırlarına çekildiler. 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Kars, Ardahan ve Batum geri alındı.
Kaybedildiği halde kazançlı çıkılan cephedir.
1915’te Tehcir Yasası çıkarılarak Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler Suriye ve Lübnan’a göç ettirildiler.

Kanal Cephesi

Süveyş Kanalını ele geçirip İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi aynı zamanda Mısır’da tekrar Osmanlı hâkimiyeti kurmayı
amaçlamıştır.
Almanların teşvikiyle açılan cephe Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı birliklerinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

Çanakkale Cephesi

Savunma cephesidir
Ekonomik yönden sıkıntı içinde olan Rusya’nın talebi üzerine açılmıştır
İngiltere ve Fransa boğazlardan Rusya’ya yardım etmek için açmıştır.
Bu cephe ile İstanbul ele geçirilecek, Süveyş kanalı ve Hint Denizi üzerindeki Osmanlı baskısı kaldırılacak, Trakya üzerinden ittifak devletlerine yeni bir cephe açılacaktı.
19 Şubat 1915’te başlayan İngiliz ve Fransız donanmalarının çıkarma girişimleri 18 mart 1915’te ağır bir yenilgi sonucu başarısız kalmıştır.
25 Nisan 1915’te Gelibolu yarımadasına çıkarma yapan İngiliz ve Fransızları Mustafa Kemal Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da yenilgiye uğratmıştır.
Mustafa Kemal’e “Anafartalar Kahramanı” ünvanı verildi.
Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anlayan İtilaf devletleri Ocak 1916’da Gelibolu’yu boşaltmıştır.
Mustafa kemal “ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” sözünü Arıburnu’nda söylemiştir.

Sonuçları

Birinci Dünya Savaşi iki yıl uzadı.
Rusya yardım alamayınca Bolsevik ihtilaline zemin hazırlandı
Osmanlı Devletinin ömrü uzadı.
Kutsal Cihat ilanının anlamsızlığı anlaşıldı
Türk Milletinde bağımsızlık ve vatan anlayışı gelişti.

Irak Cephesi

İngilizler tarafından açılmış bir savunma cephesidir.
Ingilizlerin amacı Abadan petrollerini korumak, Ruslarla karadan birleşmek, Türk ve Alman kuvvetlerinin Hindistan yolunu tehdit etmelerini önlemekti.
Savaş başladığında İngilizler Selmanpak ve Kut’ül Amarede yenilgiye uğratılmış ancak, yeniden üstünlüğü ele geçiren İngilizler Bağdat ve
Kerkük’ü alarak Musul yakınlarına gelmişlerdir.

Kanal (Mısır) Cephesi

Almanların teşvikiyle açılmış bir taarruz cephesidir.
Osmanlı bu cephe ile Mısır’ı yeniden ele geçirmeyi ve İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi amaçlamıştır.
Aden ve Süveyş’ten karşı saldırıya geçen İngilizler Cemal Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerini geri çekilmek zorunda bıraktı.

Sponsorlu Bağlantılar

Filistin-Suriye Cephesi

Savunma cephesidir.
İngilizlerin sömürge yollarını kontrol altına almak, petrol bölgelerini ele geçirmek için açtıkları cephede Araplar da İngilizlerle işbirliği yapmışlardır.
Cepheye 7. Ordu Komutanı olarak atanan M. Kemal İngilizleri bugünkü Suriye sınırımızda durdurmuştur.

Yemen-Hicaz Cephesi

İngilizler cihadı etkisiz kılmak ve petrol bölgelerini ele geçirmek için saldırmışlardır.
Fahrettin Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri bölgeyi müdafaa etmiş Mekke Emiri Şerif Hüseyin ve adamlarının ihaneti cephenin kaybedilmesinde etkili olmuştur. 1918 yılında tüm Arap yarımadası
kaybedilmiştir.

Romanya, Galiçya ve Makedonya Cepheleri

Osmanlı Devleti bu cephelerde müttefiklerine yardım amacıyla savaşmıştır.
Herhangi bir toprak ya da bağımsızlık amacı yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar