Sponsorlu Bağlantılar
 • Osmanlıların kuruluşunda ordu, aşiret kuvvetlerinden meydana getirilmiştir. Fetihlerin genişlemesiyle, gönüllülerin, fethedilen yerlere iskanıyla da Türkmen bey ve kuvvetlerinin katılmasıyla asker miktarı artıp, teşkilatlanmaya gidilmiştir.
 • Beylik, Akıncı ve gönüllü kuvvetlerine ek olarak 1361 yılında yaya ve müsellem olmak üzere düzenli ve daimi ordu teşkilatı kurulmuştur.
 • Osmanlı Ordusu, Kapıkulu Ordusu, Timarlı Sipahiler ve yardımcı kuvvetlerden oluşur.

A. Kapıkulu Askerleri

Sultan I. Murat zamanında kurulmuştur. Devlet merkezinde bulunan bu askerler üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alırlardı. Ayrıca her padişah tahta çıktığında cülus bahşişi, padişah ordunun başında sefere çıktığında da sefer bahşişi alırlardı.
Kapıkulu askerleri yayalar ve atlılar olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

Yayalar

Acemi Oğlanlar Ocağı: Başlangıçta pençik denilen sistemle savaşlarda esir edilen her beş esirden biri acemi oğlanlar ocağına alnırdı. Daha sonra Devşirme Kanunu çıkarılarak pençik oğlanından başka devşirme ismiyle, Rumeli tarafındaki Osmanlı tebaası olan Hristiyan çocuklarından da acemi oğlanı alınması kararlaştırıldı.
Acemi oğlanlar ocağından yetişenler Yeniçeri ocağına, bir kısım devşirme de Enderun mektebine gidip devlet memuru olurlardı.

Yeniçeri Ocağı: En büyük komutanı Yeniçeri Ağası olan bu ocaktaki askerler İstanbul’daki kışlalarda kalırdı. Uzun bir süre evlenmelerine izin verilmezdi.

Cebeci Ocağı: Silahların bakım, onarım ve korunmasından sorumludur

Topçu Ocağı: Topları dökmek ve muharebede top kullanmak üzere iki kısımdan oluşur.

Top Arabacıları Ocağı: Büyük topların nakli işini gerçekleştiren sınıftır.

Humbaracı Ocağı: Havan topları ve el bombaları yapan ocaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Lağımcılar Ocağı: Savaş zamanında kuşatılan kaleleri yıkmak için lağım yapan ve atan ocaktır.

Saka Ocağı: Ordunun su ihtiyacını karşılarlar.

Bostancılar: Saray ve Köşkleri korurlar.

Atlılar

Sipahi: Padişahı koruyan seçkin birliklerdir.
Silahtar: Padişahı korur, sefere gidilirken askerin geçeceği yolları açıp temizler, ordunun geçeceği yolun iki tarafına bir kaç milde bir sancak tepesi adı verilen suni tepeler yaparlardı.
Sağ Ulufeciler: Savaş ve konak yerlerinde saltanat sancaklarını korurlar.
Sol Ulufeciler: Savaş ve konak yerlerinde saltanat sancaklarını korurlar.
Sağ Garipler: Savaş sırasında savaş araç gereçlerini ve hazineyi korurlar.
Sol Garipler: Savaş sırasında savaş araç gereçlerini ve hazineyi korurlar.

Sponsorlu Bağlantılar

B. Eyalet Askerleri

 • Tımarlı Sipahiler: Dirlik sahiplerinin gelirlerinin bir kısmıyla oluşturdukları ordudur. Türk kökenlilerden meydana gelen bu ordu savaş zamanında beylerbeyi komutasında sefere katılır, barış zamanında ise topraklarında tarım vb. işlerle uğraşırlardı. Tümüyle atlı olan bu askerlere Cebelü de denir.
 • Onlu sisteme göre teşkilatlanan ve öncü kuvvet olan akıncılar
 • Geri hizmette görev yapan yaya ve müsellemler
 • Kale kuvvetleri teşkilatı, azaplar, gönüllü ve beşlilerden meydana gelir.

C. Yardımcı Kuvvetler

 • Bağlı beylik ve devletlerden gönderilen kuvvetlerden oluşur.

Donanma

 • Osmanlı Deniz kuvvetleri Karesi, Menteşe ve Aydın gibi denizci beyliklerin hakimiyet altına alınması ile kurulmuştur. İlk zamanlarda Karamürsel, Edincik ve İzmit’te gemi inşa tezgahları, Yıldırım Bayezid zamanında Gelibolu, Yavuz Sultan Selim zamanında Haliç, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Süveyş, Rusçuk ve Birecik tersaneleri kurulmuştur.
 • Donanmanın başı 1867 yılına kadar “Kaptan-ı Derya”, bu tarihten sonra da Bahriye Nazırı unvanını taşımıştır.
 • Osmanlı’da deniz askerlerine “Levent” adı verilmiştir.
 • Osmanlı devletinde yetişmiş önemli denizciler; Kemal Reis, Burak Reis, Seydi Ali Reis, Turgut Reis, Piri Reis, Barbaros Hayrettin paşa, Kılıç Ali Reis, Salih Reis sayılabilir.
 • Osmanlı donanması uğradığı bazı baskınlarda yakılmıştır. Bunlar; İnebahtı baskını (1571), Çeşme baskını (1770), Navarin baskını (1827) ve Sinop baskını (1853) ‘dır.
Sponsorlu Bağlantılar