Sponsorlu Bağlantılar

Ekonomi ve Maliye

Osmanlı ekonomisi üretim ve arz yönlü bir ekonomidir. Sistem “küçük üreticiliğe” dayanmaktadır. Bu yolla ekonomi kendine yeterli hatta dış piyasaya yönelik bir sanayi ve tarım sistemine sahiptir.

 • Küçük üreticiliğin birinci yönü önce ikta sonra tımar sistemine dayanan küçük tarımsal üreticiliktir.
 • İkinci yönü küçük sanayidir. Sanayi sisteminin temelini oluşturan küçük sanayi, esnaf teşkilatının elindeydi. Sanayi, öncelikle tarım ve hayvancılığa dayalı olup, deri ve dokuma sanayileri önemliydi.
 • Üretim devletin değil kişilerin yani özel teşebbüsün faaliyet alanı olarak görülmüştü. Devlete düşen ise denetim, adalet ve güvenliğin sağlanmasıydı.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk para Osman Bey, sikke adı verilen para Orhan Bey, ilk altın para Fatih Sultan Mehmet Döneminde çıkarılmıştır.

NOT: Osmanlı Devleti’nde akçe, altın, kuruş, mecidiye denilen madeni paralar ile Kaime adı verilen kağıt para kullanılmıştır.

 • Osmanlı Devleti’nde devlet hazinesine Hazine-i Amire, padişaha ait hazineye ise Hazine-i Hassa adı verilir.

Devletin Başlıca Gelir Kaynakları

 • Ganimetin 1/5 i
 • Gümrük gelirleri
 • Tuzla, orman ve maden gelirleri
 • Bağli beylik ve hükümet vergileri
 • Hediyeler, bağışlar
 • Halktan alınan vergiler
Sponsorlu Bağlantılar