Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı Devleti (1299-1922)

Kuruluş Dönemi ( 1299/1300-1453)

Osman Gazi (Bey) (1299/1300-1326)

 • Devletin kurucusudur.
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Moğol İlhanlılara bağlı olarak ilk parayı bastırdı (Akçe).
 • Bizans ile yapılan ilk savaş (Koyunhisar Savaşı) kazanıldı.

NOT :

 • Yetenekli yöneticilerin iş başına gelmesi,
 • Zayıf Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulması,
 • Cihat ve gaza politikasıni benimsemesi
 • Ahi teşkilatının desteğinin alınması,
 • İIk dönemlerde Anadolu’daki diğer beyliklerle iyi ilişkiler kurulması
 • Doğudan gelen Türkmenlerin Osmanlı ülkesine girmesi
 • İskan ve İstimalet (hoşgörü) politikalarının uygulanması
 • Mutlak ve merkezi yönetime önem verilmesi Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinde etkili olmuştur.

Orhan Gazi (Bey) (1326-1362)

 • Bursa fethedilerek başkent yapıldı (1326).
 • Karesioğulları Beyliğini alarak ilk kez donanmaya sahip olundu.
 • Çimpe Kalesi alınarak ilk kez Rumeli’ye geçildi.
 • İlk Osmanlı parasını bastırdı
 • İlk Divan örgütü kuruldu.
 • İlk düzenli ordu kuruldu. (Yaya ve Müsellem)
 • İlk Osmanlı medresesi İznik’te kuruldu.
 • İlk kadı ataması yapıldı.
 • İlk vezirlik oluşturuldu.
 • Bu dönemde beylikten devlete geçiş sağlandı.

NOT :

 • Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’nun batısında, Bizans sınırında kurulmuş olması,
 • Bizans’ın merkezi otoritesinin zayıflaması taht ve kavgalarının yaşanması,
 • Gaza ve cihat politikasınin ön planda tutulması
 • Karesioğulları’nın Osmanlı egemenliğine alınması gibi etkenler
 • Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.

l. Murat (Hüdavendigar) (1362-1389)

 • Edirne fethedilip başkent yapıldı (1363).
 • Haçlılarla mücadeleler başladı.
 • Verasette, “ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır.” anlayışını getirdi.
 • Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği kuruldu(ilk)
 • Devşirme sistemini başlatıp, yeniçeri ocağını kurdu.
 • Tımar sistemi ve sancağa çıkma geleneğini başlattı.
 • Savaş meydanında öldürülen tek padişahtır.
 • İlk veziriazamlık oluşturuldu.

I. Bayezit (Yıldırım) (1389- 1402)

 • İstanbul’u iki kez kuşattı.
 • Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) yaptırıldı
 • Abbasi Halifesi, “Sultan-ı İklim-i Rum” ünvanını verdi.
 • Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağladı.
 • Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
 • Bizansla anlaşıp İstanbul’da bir Türk mahallesi kurdurdu.
 • 1402 Ankara Savaşı’nda Timura yenildi. Bu durum Fetret Devri’nin yaşanmasına yol açtı.

Fetret Devri ve Osmanlı Siyasi Birliğinin Yeniden Sağlanması

Sponsorlu Bağlantılar