Sponsorlu Bağlantılar

Oryantasyon, bireyin yeni bir duruma yada yeni bir ortama alışmasını sağlamak amacıyla, okulu, çevreyi ve faydalanabileceği ortamı tanıtmaya yönelik etkinlikleri kapsar. Okula yeni başlayan bireyin çevresini tanıması, uyum sağlaması ve karşılaştığı zorlukları aşabilmesi için kendisine sağlanan yardımlardır. Bu yardım bir çeşit kurumun tanıtılması ve uyması gereken kuralların hatırlatılması türünde verilen bilgileri kapsar. Oryantasyon hizmeti kısaca şu sırada verilir;

  • Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması.  
  • Okulun bina ve diğer fiziksel olanakları ile tanıtılması.
  • Okulun bulunduğu yakın çevrenin tanıtılması.
  • Okulda uygulanan eğitim programının tanıtılması.
  • Program dışı eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin tanıtılması.
  • Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ve diğer öğrenci kişilik hizmetlerinin tanıtılması.
  • Okulda uygulanan kuralların tanıtılması.

Okulda düzenlenecek alıştırma çalışmaları, etkinliğin türüne göre değişmekle birlikte başta yeni öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere, öğretmenlere,yöneticilere, personele ve velilere açık olmalıdır.  Olanakların uygunluğu ölçüsünde okuldaki alıştırma hizmetlerinden velilerin yararlanmaları sağlanmalıdır. Velilerin, okul ve olanakları hakkında edineceği bilgiler onların çocukları ve okul ile olan ilişkilerini düzenlemede kolaylık getirecektir.

Sponsorlu Bağlantılar