Sponsorlu Bağlantılar

Ölüm Karinesi

Öldüğü düşünülen bir kişinin cesedinin bulunmamasına karşılık kişi ölümüne kesin gözüyle bakılan bir durumda kaybolmuşsa, kanun koyucu burada ölüm karinesinden yararlanır. Bu karineden yararlanabilmesi için kişinin içinde bulunduğu hadisenin, onun ölümüne kesin olarak meydan verecek bir hadise mahiyetinde olması gerekir. Ölüm karinesi varlığı halinde, cesedi bulunmayan kişinin künyesine ölü kaydı düşürülür. Ölüm karinesinden yararlanmak isteyenler sadece olayı ispatla yükümlüdür. Ölüm karinesinden yararlanmak için mahkeme kararı gerekli değildir.

Ölüm kaydının nüfus siciline işlenmesiyle kişi, olayın gerçekleştiği andan itibaren ölmüş kabul edilir. Ölüm karinesi ile kişinin mal varlığı mirasçılara geçer. Mirasçılar teminat vermek zorunda değildir. Hakkında ölüm karinesi olan bir kimsenin ölmüş olduğuna karar verilmişse, kişinin evliliği kendiliğinden sona erer. Kişilik hakları sona erer.

Birlikte Ölüm Karinesi

Hangisinin önce yada sonra öldüğünün tayin olması mümkün olmadan ölen kişiler, aynı vakitte ölmüş sayılır. Ölenlerin birlikte olmaları da gerekli değildir. Birlikte ölüm karinesinin en önemli sonucu , bu kişilerin birbirlerinin mirasçısı olamamalarıdır. Birlikte ölüm karinesi ölüm zamanına göre bir karinedir.

 

Sponsorlu Bağlantılar