Sponsorlu Bağlantılar

Sabit Hata

Hata miktarı ölçümden ölçüme, ölçmeciden ölçmeciye değişmez. Hatanın her ölçmeye aynı miktarda ve yönde yansımasıdır. Sınav aracından ve ölçmeciden kaynaklanır. Hata miktarı her ölçme işleminde aynı miktardadır. Ölçme sonuçlarına karışan hatanın miktarı, yönü ve kaynağı bellidir. Sabit hatalar ölçme işlemine karıştığında aritmetik ortalama, mod, medyan ve bağıl değişkenlik katsayısı değişir. Hata miktarı aynı miktar ve yönde olduğundan standart sapma, varyans ve ranj değişmez. Örneğin;

  • Terazinin ölçtüğü her nesneyi 100 gr fazla göstermesi.
  • Bir öğretmenin sınav sonuçlarını düşük bulduğu için tüm öğrencilerin notlarına 10 puan ilave etmesi.
  • Bir öğretmenin  sınavda kullandığı 20 sorudan bir tanesinin hiçbir öğrenci tarafından cevaplandırılmaması durumunda hiçbir öğrenci o sorunun getireceği puanı alamaz. Bu bir sabit hatadır.
  • Para sayma makinasının tüm para destelerini bir eksik sayması.
  • Bir sınavda 5 puanlık bir soruyu süre yetersiz olduğu için hiçbir öğrencinin cevaplandırılmamış olması bütün sınav kağıtlarının 5 puan eksik puanlandırılmasına sebep olacağı için sabit bir hatadır.
  • Başlangıcında 2 cm’lik kısmı kopuk olan bir metrenin ölçtüğü her nesneyi 2 cm eksik ölçmesi.
  • Öğretmenin bütün öğrencilerine ortalamanın %10’unu eklemesi.
Sponsorlu Bağlantılar