Sponsorlu Bağlantılar

Geçerlik ve güvenirlik gibi teknik özelliklerin yanında, bir ölçme aracında bulunması gereken bir diğer özellikte kullanışlıktır. Kullanışlığın belli başlı kriterleri vardır. Bunlar;

Görünüş Geçerliği Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.

Ekonomiklik

Ölçme aracının zaman, para, emek açısından ekonomik olması demektir. Ölçme aracı hazırlayan kişiye ve diğer okul personeline çok fazla mali yük getirmemelidir. Ekonomiklik; ne ucuz test ve yöntemleri gelişigüzel kullanmayla sağlanabilir, ne de pahalı araçları ya da yöntemleri tercih etmek doğrudur.

Uygulanabilirlik

Bir ölçme aracı ya da testin uygulanabilirlik özelliğine sahip olabilmesi için,

  1. Ölçme aracının ya da testin yönergesi ve test ile ilgili açıklamalar, açık, seçik ve öğrencilerin anlayabileceği biçimde olmalı.
  2. Ölçme aracının ya da testin biçimsel özellikleri uygun ve anlaşılır olmalı.

Puanlanabilirlik

Ölçme aracının puanlanabilirlik özelliğe sahip olabilmesi için,

  1. Ölçme aracı veya yanıt kağıdı öğrenci yanıtlarını uygun biçimde almak için öğrencinin kolayca anlayabileceği ve algılayabileceği biçimde düzenlenmeli.
  2. Yanıt anahtarı dikkatli, özenle ve doğru hazırlanmalı, kullanımı kolay, anlaşılır ve pratik olmalı, güvenilir bir puanlamaya olanak sağlamalı.
  3. Puanlayıcı ölçme aracına ilişkin puanları kolay, doğru ve hızlı elde edilmelidir.

Yapı Geçerliği Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar