Sponsorlu Bağlantılar

Güvenirlik

Güvenirlik, bir ölçme aracının ölçtüğü özelliği hatalardan arınık olarak ölçebilme derecesidir. Güvenirlik bir ölçme aracı, aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu verir. Ölçme işleminin güvenirliğinin yüksek olması ölçümlerdeki tesadüfi hataların az olması ve ölçümlerin gerçeği yansıttığı anlamına gelir. Kısaca güvenirlik ölçümlerin hatasızlığı ya da gerçeği yansıtma derecesidir.

Ölçme sonucundaki hata miktarı düştükçe güvenirlik artar. Bir ölçme işleminde hata miktarı arttıkça güvenirlik düşer. Güvenilir bir ölçme, ölçmeye çalıştığı özellikleri olabildiği kadar gerçek, evrendeki değerine yakın hassaslıkta ve hatasız ölçebilme gücüne dayanır.

Güvenirliğin Temel Kavramları

Kararlık: Ölçebilme konusu olan özellik aynı ölçme aracıyla farklı zamanlarda birkaç defa ölçüldüğünde aynı ya da yakın değerler vermelidir.

Tutarlık: Bir ölçme aracındaki maddelerin birbirine ve testin bütününe uyumu istenir.

Duyarlık: Ölçme aracının birimi ile ilgilidir. Buna göre birim aralığı küçük olan bir ölçme aracı birim aralığı büyük olan bir ölçme aracından daha duyarlıdır. Duyarlık arttıkça güvenirlik yükselir.

Objektiflik: Puanların ölçmeciden ölçmeciye değişmemesidir. Bağımsız puanlayıcılar sınavı puanladığında sonuçların birbirine yakın çıkmasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar