Sponsorlu Bağlantılar

Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim Ve Seferberlik İlanı

Olağanüstü hal ülkede yaygın şiddet, afet, salgın hastalık veya ekonomik bunalımdan dolayı Cumhurbaşkanı başkanlığında verilen bir karardır.  Sıkı yönetim ise olağan üstü halden daha ağır koşulların oluşması durumunda ilan edilen durumdur. Bunlar silahlı saldırılar, savaş, ayaklanma, Cumhuriyete karşı gelme gibi durumlardır. Seferberlik ise ülkenin tüm kaynaklarının başta askeri olmak üzere toplanması, hazırlanması ve herhangi bir savaşa hazır hale getirilmesidir.

  • Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından en fazla 6 aylığına ilan edilir.
  • Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer ancak aynı gün TBMM onayına sunulması gerekir.
  • TBMM onaylayabilir, süresini değistirebilir, reddedebilir.
  • Reddederse red kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlükten kalkar.
  • TBMM her defasında 4 ayı aşmamak üzere uzatılmasına karar verebilir. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmaz.

DİKKAT

  • Sıkıyönetim komutanlarının işlemleri yargı denetimine tabi değildir.
  • Olağanüstü hal valisinin işlemleri yapı denetimine tabidir.
  • Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.
  • Milli Güvenlik Kurulu sekreteri Başbakanlığa bağlıdır
  • Milli Güvenlik Kurulu sekreteri asker veya sivil olabilir.
Sponsorlu Bağlantılar