Sponsorlu Bağlantılar

Solunum Nedir?

Solunum, tüm canlı organizmalarda önemli kimyasal işlemlerden biridir. Bu işlem, ya oksijen varlığında ya da Oksijen yokluğunda meydana gelir.

Örneğin, insanlar oksijen gazını soluyarak solunum işlemini gerçekleştirirler. Bitkiler ve hayvanlar dahil diğer birçok canlı organizma, metabolik aktiviteleri için enerji elde etmek üzere solunuma ihtiyaç duyar.

Solunum Türleri

Solunum iki tiptir; Oksijenli solunum (Aerobik) ve oksijensiz solunum (Anaerobik).

Oksijenli Solunum (Aerobik) : Gıdalardan enerji üretmek için oksijen gazı varlığında gerçekleşen hücresel solunum işlemidir. Bu solunum türü bitkilerin, hayvanların, kuşların, insanların ve diğer memelilerin çoğunda yaygındır. Bu süreçte su ve karbondioksit son ürün olarak üretilir.

Oksijensiz Solunum (Anaerobik) : Oksijen gazı yokluğunda gerçekleşen bir işlemdir. Bu işlemde, enerji oksijen yokken glikozun parçalanmasıyla elde edilir. Anaerobik solunumun en iyi örneklerinden biri, mayadaki fermantasyon sürecidir.

Şimdi Aerobik Solunum hakkında detaylı bilgi edinelim.

Sponsorlu Bağlantılar

Oksijenli Solunum (Aerobik)

Aerobik solunum, gıda glikozunun oksijen varlığında enerjiye dönüştürüldüğü bir işlemdir. Aerobik solunumun kimyasal denklemi aşağıda verilmiştir.

Glikoz + Oksijen = Karbondioksit + Su + Enerji

Yukarıda verilen kimyasal denkleme göre, glikoz moleküllerinin oksijen gazı ile bölünmesiyle enerji açığa çıkar. Kimyasal reaksiyonun sonunda, reaksiyonların yan ürünleri veya son ürünleri olarak enerji, su molekülleri ve karbondioksit gazı açığa çıkar.

2900 kJ enerji glikoz molekülünü parçalama işlemi sırasında serbest bırakılır. Bu sistem çeşitli amaçlar için kullanılan ATP (Adenozin Trifosfat) moleküllerini üretmek için kullanılır.

Aerobik solunum işlemi, hayvanlar, bitkiler ve diğer canlı organizmalar dahil olmak üzere bütün çok hücreli organizmalarda gerçekleşir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bitkilerde solunum işlemi sırasında, oksijen gazı bitki hücrelerine, yaprakların ve bitkinin sapındaki epiderminde bulunan stomalar yoluyla girer. Fotosentez işleminin yardımıyla tüm yeşil bitkiler yiyeceklerini sentezler ve böylece enerji açığa çıkarırlar.

Aşağıda verilen kimyasal denklem, bitkilerde fotosentezin veya aerobik solunumun tüm işlemini açıklar.

Karbondioksit + Su = Glikoz + Oksijen

Sponsorlu Bağlantılar