Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye- Yunanistan arasında yaşanmış bir sorundur. Lozan Antlaşmasında Türkiye’ deki Rumlarla, Yunanistan’ daki Türklerin yer değiştirilmesi kararlaştırılmış ancak 30 Ekim 1918′ de önce İstanbul’ a yerleşmiş Rumlarla, Batı Trakya’daki Türkler bu değişimin dışında tutulmuştur. Yani bunlar yerlerinde kalacaktır. Bu sözleşmeyi uygulamak için Türk ve Yunan temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon oluşturulmuş, 1923’ten itibaren çalışmalara başlanmıştır.

Bu uygulama sırasında Türk ve Yunan temsilcileri arasında “yerleşmiş” deyiminin kapsamı konusunda görüş ayrılığı yaşanmıştır. Türkiye yerleşmiş deyimini Türk kanunlarına göre belirlemek isterken Yunanistan, İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak için İstanbul’da her Rum’un yerleşmiş sayılmasını istemiştir. Sorun Milletler Cemiyetine havale edilse de yine netice alınamamıştır. Yunanistan Türklerin mallarına el koyunca Türkiye de Rumların mallarına el koymuş ve bu durum savaş hazırlıklarının başlamasına sebep olmuştur. Dönemin Yunan başkanı Venizelos savaşın ülkeye vereceği zararı düşünerek tavrını yumuşatması üzerine Mustafa Kemal’de olumlu tavır göstermiş ve sorun yapılan antlaşma ile çözülmüştür. Yapılan antlaşmaya göre İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi yerleşmiş sayılacak ve bölgelerinde kalabilecek. Değişimle göç edenlerin mal varlıkları bulunduğu ülkeye ait olacak.

 İstanbul’un Fethinin Önemini Öğrenme İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar