Sponsorlu Bağlantılar

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

 • TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılmıştır. Türk – Sovyet dostluk antlaşması olarak bilinir.
 • Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan tüm antlaşmalar geçersizdir.
 • Bir tarafın tanımadığı uluslararası bir Antlaşmayı diğer taraf tanımayacak (Rusya da Sevr’i reddetmiş oluyor)
 • Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiştir.
 • Sovyet Rusya, Ermenistan ve Gürcistan ile imzalanan antlaşmaları Batum’un Gürcistan’a bırakılması şartıyla kabul edecek. (Misak-ı Milliden ilk taviz)
 • Rusya misakımilliyi tanıdı (misakimilliyi tanıyan ilk Avrupa Devleti)
 • Savaş esirleri karşılıklı değiştirilecek.
 • İki ülke birbirinin rejimine müdahale etmeyecek
 • İki ülke karşılıklı elçilik açacak (ilk elçimiz Ali Fuat Cebesoy)
 • Boğazların dünya ticaretine açılması koşuluyla Rusya boğazlarda Türk hakimiyetini tanıyacak
 • Sovyet sınırımız çizilmiştir
 • Rusya TBMM’ye silah ve para yardımı yapmayı kabul etmiştir. Ancak Antlaşma hükümlerine eklenmemiştir.

Türk Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

 • Bu antlaşma ile taraflardan birine yapılmış bir saldırıyı diğer taraf kendisine yapılmış kabul ediyordu.
 • Afgan yetkililerle Moskova’da imzalanmıştır.
 • TBMM hükümeti Afganistan’a subay ve öğretmen göndermeyi kabul ediyordu.
 • Afganistan TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlettir.
 • Afganistan Ankara’ya elçi göndererek Kurtuluş Savaşı’nda Türk Milletinin yanında olduğunu göstermiştir.
Sponsorlu Bağlantılar