Sponsorlu Bağlantılar

Modern Periyodik Cetvelin Tarihsel Gelişimi

Modern periyodik tablonun tarihine başlamadan önce periyodik cetvel kelimesini öğrenmeliyiz. Şimdi periyodik tablo nedir? Bu sadece öğelerin rastgele düzenlendiği veya öğelerin sabit düzende düzenlendiği bir tablo mu? Periyodik tablo, temel olarak, elementlerin atom numarası bazında düzenlendiği bir tablodur. Benzer kimyasal özelliklere sahip elementler aynı dikey kolonun altına düşer. Bu dikey kolonlar periyodik tablo grupları olarak bilinir.

Doberiener’ın üçlüsü:

Alman kimyager, Johann Dobereiner 1800’de ilk olarak elementlerde özelliklerine göre benzerlikler olduğunu gözlemledi. Benzer kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip üç elementten (üçlü) oluşan gruplar olduğunu gördü. Her grupta, orta elementin atom ağırlığı, diğer iki elementin atom ağırlığı toplamının yarısı kadardı. Orta öğenin özellikleri de her iki öğenin de yarısındaydı. Dobereiner bu gruplandırma yöntemini üçlüler yasası olarak adlandırdı. Daha sonra, bu kanunun her unsur için geçerli olmadığı ve dolayısıyla başarılı olmadığı tespit edildi.

Newland’s Octave: 1865 yılında, Doberiener üçlüsünün başarısızlığından sonra İngiliz kimyager John Alexander Newlands oktav kanununu verdi. Ona göre elementler atomik ağırlıklarının artan düzenine göre düzenlenebilir. Ayrıca, bu düzenlemede, bir sıranın her sekizinci öğesinin, müziğin oktavlarını betimleyen, aynı sıranın ilk öğesinin özelliklerine benzer özelliklere sahip olduğunu söyledi. Bu yasa, yalnızca kalsiyuma kadar olan elementler için de geçerli olduğu için reddedildi.

Mendeleev’in periyodik tablosu: Periyodik tablodaki asıl gelişme Mendeleev’in periyodik masasınıngelişmesinden sonra gerçekleşti. “Elementin özelliklerinin atomik kütlelerinin periyodik işlevi olduğunu” belirten bir yasa verdi. Artan atomik ağırlıklar sırasına göre elementleri (yatay sıralar) ve gruplarda (dikey sütunlar) düzenler. Dikey sütun benzer özelliklere sahip elemanlardan oluşur.

Mendeleev’in periyodik tablosunun sınırlamaları:

Sponsorlu Bağlantılar

Atomun yapısı hakkında net bir fikir vermedi.

Bir gruptaki elementleri düzenlemek için, atomik ağırlık düzeni birkaç kez tersine çevrildi.

Yeni elementlerin keşfi ve sonraki periyodik tabloya eklenmesi, periyodiklikteki yeni boyutları ortaya koymaya devam ediyor. .

Sponsorlu Bağlantılar