Sponsorlu Bağlantılar

TOLONOĞULLARI (868-905)

 • Abbasiler tarafından Mısır’a üvey babasının yerine Naip olarak atanan Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur.
 • Devlette yöneticiler ve ordu Türk, halk farklı etnik kökenlerdendir.
 • Mısır’da imar faaliyetleri yapılmış, mimaride Mısır altın çağını yaşamıştır.
 • Dönemin en ünlü mimari eserleri Kahire’deki Ulu Cami ve Tolunoğlu Ahmet Camileridir.
 • Maristan adı verilen hastanede ücretsiz tedavi yapılarak ilaçlar ücretsiz dağıtılmıştır.

İHŞİDÎLER (AKSİTLER) (935-969)

 • Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir.
 • Kurucusu Fergana Türklerinden Togaç’ın oğlu Muhammet’tir.
 • Tolunoğullarının devamı niteliğindedir.
 • Hicaz bölgesine egemen olan ilk Türk-İslam devletidir.
 • Fatimi Devleti tarafindan son verilmiştir.

EYYÜBİ DEVLETİ (1171-1250)

 • Selahattin Eyyubi tarafindan Mısır’da kurulan bir Türk devletidir.
 • Fatimi devleti ile Kudüs’teki Haçlı Krallığına son vermişlerdir.
 • lll. Haçlı seferinde Kudüs’ü Haçlılardan geri alan Selahattin Eyyubi İslam dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.
 • Memlükler tarafindan yıkılmıştır.

MEMLÜKLER (KÖLEMENLER) (1250-1517)

 • Aybek tarafindan kurulmuştur.
 • Ordu sistemlerinin adını devlet adı olarak almışlardır.
 • Moğolları yenen ilk Türk Devletidir.
 • Hanedan anlayışı yerine güçlü olan komutanın hükümdar olma hakkı vardır.
 • Abbasi devleti 1258 yılında İlhanlı Devleti tarafından yıkılınca hayatta kalan Abbasileri ülkeye getirip halifeliği sürdürmüşlerdir.
 • 1517 Ridaniye Savaşı ile Yavuz Sultan Selim tarafından yıkılmışlardır.
Sponsorlu Bağlantılar