Sponsorlu Bağlantılar

Misak-ı Millide Alınan Kararlar:

Sınırlar

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı tarihten itibaren Türk ve
İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler, hiçbir surette ayrılık kabul etmez bir bütündür.

Boğazlar

İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlandığı takdirde Boğazların dünya ticaretine açılması hakkında ilgili devletlerin birlikte verecekleri karar geçerli olacaktır.

Kapitülasyonlar

Mili ve ekonomik gelişmemizi gerçekleştirmek amacıyla tam serbestlik ve bağımsızlık sağlanması; siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlandırmaların kaldırılması gereklidir.

Borçlar

Saptanacak borçların ödenmesi kapitülasyonlar maddesine aykırı olmayacaktır.

Azınlıklar

Gayrimüslim azınlığa tanınacak haklar çevre ülkelerdeki Müslüman azınlığa tanınan haklar oranında olacaktır. (Mütekabiliyet Esası)

Halk Oylaması

  • Gerekirse halk oylamasıyla Anavatana katılan Kars, Ardahan ve Batum’da yeniden halk oylaması yapilabilir.
  • Batı Trakya’nın hukuki durumunun tespiti için halk oylaması yapılmalıdır.
  • Osmanlı ülkesinde Arapların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerin geleceklerine bölge halkı karar verecektir.

ÖNEMİ

  • Kurtuluş Savaşının resmi programıdır.
  • Ulusal bağımsızlık belgesidir.
  • Ulusal egemenlikle ilgili bir karar alınmamıştır.
  • Türk milletinin bağımsızlığını ve milli bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlılığı tüm dünyaya bildirilmiştir.
  • Türk yurdunun sınırları çizilmiş, Sivas kongresi kararları onaylanmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar