Sponsorlu Bağlantılar

A. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

Etnik-i Eterya Cemiyeti

1894 yılından beri faaliyette olan bu cemiyetin amacı Samsun ve Trabzon dolaylarında bir Rum devleti kurmaktır.

Mavri Mira Cemiyeti

İstanbul’da patrikhaneye bağlı olarak kurulan bu cemiyetin amacı; Trakya, istanbul, Batı ve Orta Anadolu’yu alarak Büyük Yunanistan idealini (mega
idea) gerçekleştirerek Bizans’ı yeniden canlandırmaktır.

Pontus Cemiyeti

Temeli 1904’te atılan bu cemiyetin amacı; İnebolu’dan Batum’a kadar uzanan ve Sivas’ı da içine alan bölgede bir Pontus devleti kurmaktır.

NOT: Üç cemiyette Rumlar tarafından kurulmuştur.

Hınçak Komitesi

Ermeni patriği Zaven Efendi tarafından kurulan bu cemiyetin amacı, Çukurova, Maraş, Van, Erzurum, Bitlis, Elazığ ve Diyarbakır’ı alarak bir Ermeni
devleti kurmaktır.

Taşnak/Taşnaksutyun Cemiyeti

Bu cemiyette Hınçak gibi bağımsız bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamıştır.

Alyans İsrailit

1860’da Paris’te kurulan cemiyetin amacı Filistin topraklarının bir Yahudi ülkesi olması için Musevi aydınlar yetiştirmek, Museviler arasında milliyetçiliğin yükselmesini sağlamaktır.

Makabi Cemiyeti

Alyans İsrailit cemiyeti tarafından desteklenen bu cemiyet de aynı amaçları taşımaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

B. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Kürt Teali Cemiyeti

1919’da İstanbul’da kurulan ve milli mücadeleye karşı olan cemiyetin amacı; Doğu illerinde ayrı bir Kürt devleti kurmaktır.

İslam Teali Cemiyeti

İstanbul’da bazı müderrisler tarafından kurulan ve İngilizlerin desteklediği cemiyet hilafet ve saltanatı güçlendirme amacıyla Milli Mücadelenin
karşısında yer almıştır.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

İngiltere’nin desteği ile kurulan ve Damat Ferit’in de üyesi olduğu cemiyet İngiliz mandası altına girme amacı taşıyordu.

Wilson Prensipleri Cemiyeti

Halide Edip vb. bazı aydınlar tarafından 1918’de İstanbul’da ABD ile işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan cemiyet daha sonra ABD mandası fikrini
savunmuştur.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

1919’da İstanbul’da kurulan fırka ülkenin kurtuluşunun ancak padişah ve halifenin etrafında toplanmakla mümkün olacağını savunuyordu.

Sponsorlu Bağlantılar

C. Milli Cemiyetler

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Trakya’nın Yunanistan’a katılmasını önlemek amacıyla Edirne’de kurulmuştur.

Doğu Analdolu Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Ermenilerin faaliyetlerini önlemek, Ermeni devleti kurulmasını engellemek ve bölgeden göçü durdurmak amaçlarıyla İstanbul’da kurulmuş Erzurum ve Elazığda şubeler açmıştır.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

İzmir’in Türk olduğunu dünyaya kanıtlamak ve bu konuda Paris Barış Konferansı’nda gerekli girişimlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Cemiyet bir müddet sonra Reddi İlhak Cemiyeti’ne katılmıştır.

Reddi İlhak Cemiyeti

İzmir ve yöresinin Türk olduğunu Yunanistan’a bağlanmaması gerektiğini
yayın yoluyla ve direniş hareketleriyle anlatmak amacıyla kurulmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Pontus devleti kurulmasını önlemek amacıyla kurulmuştur.

Kilikyalılar Cemiyeti(adana Müdafaa-i Hukuk-u Milli Cemiyeti)

Çukurova bölgesinin Türk olduğunu Fransa’nın egemenliğine girilmeyeceğini savunan cemiyet İstanbul’da kurulmuştur.

Milli Kongre Cemiyeti

1918’de partiler üstü bir teşkilat olarak Dr. Esat Bey (Işık) tarafından kurulmuştur. Vatanın haklarını ve yararlarını koruyacak yolları ve araçları sağlamak, Türkler hakkında yapılmış propagandalara yayın yoluyla karşı koymak amacıyla kurulmuştur.

Vahdeti Milliye

1919 yılında kurulan cemiyet milli bir blok kurmak üzere faaliyet göstermiştir.

Mim Mim Grubu Ve Karakol Cemiyeti

Gizli istihbarat faaliyeti yürüten bu cemiyetler ayrıca Anadolu’ya silah sevk edilmesini de organize etmişlerdir.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar