Sponsorlu Bağlantılar

İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

 • İtilaf Devletleri Ali Rıza Paşa Hükümetinin istifasının ardından kurulan Salih Paşa Hükümetinin milli mücadeleye destek vereceği düşüncesiyle değiştirilmesini istemiştir.
 • 9 Martta Türk Ocağı’nı basıp yüz elli aydını tutuklamışlardır.
 • 16 Martta İstanbul’u işgal edip Mebusan Meclisini basmışlar ve aralarında Rauf Orbay ve Ziya Gökalp’inde bulunduğu Milli Mücadele yanlısı mebusları Malta’ya sürmüşlerdir.
 • Bazı milletvekilleri Anadolu’ya kaçmıştır.
 • 11 Nisan 1920’de Mebusan Meclisi kapatılmıştir.
 • İstanbul’dan Anadoluya göç başlamıştır.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasına zemin hazırlandı.
 • İstanbul’un işgali sonrası Damat Ferit Paşa’nın tekrar yönetime gelmesi halkı İstanbul Hükümetinden soğutmuş ve halk İstanbull Hükümetine karşı güvenini kaybetmiştir.

İşgal Üzerine Mustafa Kemal’in Aldığı Tedbirler

 • İstanbul ile her türlü resmi haberleşme kesilmiştir.
 • Osmanlı’nın Anadolu’daki tüm gelir kaynaklarına el konuldu.
 • Anadolu’daki resmi kuruluşların her türlü para ve kıymetli eşyasını İstanbul’a göndermeleri yasaklanmıştır.
 • Tutuklanan mebuslara karşılık Anadolu’daki İtilaf subayları tutuklanmıştır.
 • İtilaf devletlerine ait silah ve cephaneye el konulmuştur.
 • Düşman askerlerinin sevkiyatını önlemek amacıyla Geyve ve Ulukışla demiryolları denetim altına alınmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar