Sponsorlu Bağlantılar
 1. İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir
 2. İşgallere karşı ilk silahli direnişi başlatan cemiyet Kilikyalilar Cemiyeti’dir.
 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı Mustafa Kemal’dir.
 4. Türkiye’nin ilk haber ajansi Anadolu Ajansı’dır. (1920)
 5. Atatürk’ün ilk heykeli Gülhane Parkı’nda dikilmiştir.
 6. Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan ilk parti Halk Fırkası’dır.
 7. Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır.
 8. Batıdaki cemiyetler ilk defa Balıkesir Kongresi’nde birleştirilmiştir.
 9. İlk defa Milli Mücadelenin haklılığı Uluslararası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol raporuyla ortaya çıkmıştır.
 10. İşgallere karşı ilk direniş Güney cephesinde Fransızlara karşı olmuştur.
 11. Vatanın kurtulması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirlenmiştir.
 12. İlk defa bir heyetin kurulmasına Amasya Genelgesi’nde karar verilmiştir.
 13. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir.
 14. Türk Milletine Milli Egemenliğini eline alması amacıyla ilk defa Amasya Genelgesi’nde çağrıda bulunulmuştur.
 15. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi’ndedir.
 16. Osmanlı Devleti’nin Türk milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya Genelgesi’nde kamuoyuna duyuruldu.
 17. Amasya genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirisidir.
 18. Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş Temsil Heyeti’dir.
 19. “Manda ve himaye kabul edilemez” maddesiyle ilk defa milli bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirileceğine Erzurum Kongresinde kararverilmiştir.
 20. İlk defa Temsil Heyeti’nin kurulmasına Amasya Genelgesi’nde karar verilmiştir.
 21. İlk defa Kuvayımilliye deyimini Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır.
 22. Misakımilli düşüncesinin ortaya atıldıği ilk siyasi teşekkül Sivas Kongresidir.
 23. Kurulacak olan yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresi’nde atılmıştır.
 24. İlk kez bölgesel bir Temsil Heyeti Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuştur.
 25. İlk defa hükümet kurma fikri Erzurum Kongresi’nde ortaya atılmıştır.
 26. İlk defa Milli bir temsil heyetinin kurulması Sivas Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir.
 27. Ulusal örgütlenmenin tüm yurdu kapsayacak şekilde ele alınması ilk defa Sivas Kongresi’nde gerçekleşmiştir.
 28. Kapütülasyonlara ilk tepki misakimillide olmuştur.
 29. TBMM’nin ilk meclis ve hükümet başkanı Mustafa Kemal’dir.
 30. İIk Anayasa’sı 20 Ocak 1921 de kabul edilmiştir.
 31. TBMM Hükümetinin ayaklanmalara karşı aldığı ilk önlem Hiyanet-i Vataniye kanunu çıkarmasıdır.
 32. Amasya Görüşmesi ile İstanbul hükümeti Milli Mücadeleyi resmen tanımıştır.
 33. TBMM’nin ilk askeri başarısı Ermenistan Savaşı’dır
 34. TBMM İlk Siyasi başarısı Gümrü Antlaşmasıdır.
 35. Düzenli ordularla yapılan ilk savaş l. İnönü Savaş’dır.
 36. TBMM Hükümetini tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran ilk islam devleti Afganistan’dır.
 37. I. İnönü Savaşı’ndan sonra TBMM ilk defa bir Avrupa devletiyle Antlasma imzalamıştır.(Moskova Antlaşması 16 Mart 1921)
 38. Moskova Antlaşmasıyla ilk defa bir Avrupa devleti misakımilliyi tanımış ve kapütilasyonların kaldırılmasını kabul etmiştir.
 39. Doğu sınırımız Kars Antlaşmasıyla kesin olarak belirlendi.(13 Ekinm 1921)
 40. TBMM Hükümeti ile antlaşma imzalayan ilk itilaf Devleti Fransadır.(Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921)
 41. Anadolu’dan çekilen ilk İtilaf Devleti İtalya’dır.
 42. Eskişehir-Kütahya Savaşları Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun son yenilgisidir.
 43. Mustafa Kemal ilk defa Eskişehir-Kütahya Savaşı’ndan sonra TBMM tarafından başkomutanlığa getirilmiştir.
 44. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşı’dır.
 45. Yunan ordusu ilk defa Sakarya Savaşı’ndan sonra savunmaya, Türk ordusu ise ilk defa taarruza geçmiştir.
 46. TBMM ordularının ilk taarruz harekatı Büyük Taarruzdur.
 47. İlk Genel Kurmay Başkanı İsmet İnönü’dür.
 48. ilk T.C. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir.
 49. İlk T.C. Başbakanı İsmet İnönü’dür.

Eskişehir-Kütahya Muharebesi (10/24 Temmuz 1921)

 • Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden Yunan orduları yeniden saldırıya geçti.
 • Türk Ordusu yenilince daha fazla can ve mal kaybı vermemek için orduya Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilme emri verildi.
 • Yunan orduları Polatlı’ya kadar ilerledi.
 • Meclisin Kayseri’ye taşınması fikri gündeme geldi.
 • Mustafa Kemal’e muhalefet arttı.

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

 • TBMM ile Sovyetler Birliği’ne bağlı Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan) arasında imzalandı.
 • Moskova Antlaşması’nın tekrarı niteliğindedir
 • Nahcivan’a özerklik verilmiştir
 • Sovyet sınırı kesin olarak çizilmiştir.

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

 • TBMM ile Fransa arasında yapılmıştır.
 • Hatay ve İskenderun’da özel bir yönetim kurulacak. (Misaki Milli’den 2. taviz) Burada yaşayan Türklerin kültürel gelişimleri için kolaylıklar gösterilecek.
 • Fransa işgal bölgelerini boşaltmıştır.
 • Fransa Misakımilliyi tanıdı.(ilk İtilaf Devleti)
 • Suriye’deki Caber Kalesi Türkiye’ye bırakılmıştır.

NOT: Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu bu kale hala Türk Toprağıdır.

 • Bu antlaşma ile Güney Cephesi kapanmıştır.
 • Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırı çizilmiştir
 • İtilaf bloğu parçalanmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar