Sponsorlu Bağlantılar

Milletvekilliğinin Sona Ermesi

Milletvekili
1. Ölürse
2. Cumhurbaşkanı seçilirse
3. Mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilirse
4. Vatandaşlıktan çıkarsa
5. Anayasa 84. Maddede sayılan düşme nedenlerinden biri gerçekleşirse TBMM üyeliği sona erer.

Milletvekilliğin Düşme Nedenleri

TBMM Oylamasıyla Düşme
1. Milletvekili istifa ederse ve TBMM onay verirse biter. (Basit çoğunlukla)
2. Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevde ısrar ederse (Basit çoğunlukla-Gizli Oyla)
3. 1 ayda mazeretsiz 5 birleşime katılmazsa (Salt çoğunlukla)

Mahkeme Kararıyla Düşme
1. Kısıtlanırsa, Mahkeme kararı TBMM kuruluna bildirilince sona erer.
2. Milletvekilliğine engel bir suçtan kesin hüküm giyerse: Mahkeme kararı TBMM genel kuruluna bildirilince düşer.

NOT: Milletvekilliği Hangi Durumda Sona Ermez?

1. TBMM başkanı seçilirse milletvekilliği düşmez. Parti üyeliği askıya alınır. Oy ve görüş bildirme hakkı yoktur.
2. Partinin kapatılmasına sebep olma ve 5 yıl siyasi yasak alanların milletvekilliği düşmez. Bağımsız milletvekili olarak devam eder.

Yasama Dokunulmazlığı (Nisbi Dokunulmazlık)

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekilleri meclis kararı olmadıkça yada milletvekilliği sona ermedikçe tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.

  • Her suçlamayla ilgili dokunulmazliğın ayrı ayrı kaldırılması gerekir.
  • Siyasi parti gruplarından dokunulmazlıkla ilgili görüşme yapılamaz, karar alınamaz.

Nisbi Dokunulmazlığın İstisnaları

1. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hal
2. Soruşturmasina seçilmeden önce başlanmış olması şartıyla Anayasa’nın 14. Maddesine giren suçlarla ilgili TBMM oylaması ile izin verilmeden her türlü yargısal işlem sürdürülebilir.

Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)

Milletvekilleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden dolayı ömür boyu sorumlu tutulamaz ve ceza almazlar. TBMM dışında ise TBMM Genel Kurulunca yasaklanmamış ise tekrarlamalardan da sorumlu değildirler.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar