Sponsorlu Bağlantılar

Milletvekili Seçilme Yeterliliğine Sahip Olamayanlar

  • Т.С. vatandaşı olmayanlar
  • 18 yaşını doldurmamış olanlar (Bu kural 25 yaş altı şeklindeydi ancak 2017 referandumu ile 18 yaş altı olarak değiştirildi.)
  • En az ilkokul diploması olmayanlar
  • Kısıtlılar ( engelli durumdaki vatandaşlar bu durumun dışındadır.)
  • Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar
  • Kamu hizmetinden yasaklılar
  • Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis ile Ağır hapis cezasından hüküm giymiş olanlar (affa uğrarlarsa milletvekili olabilirler)
  • Yüz kızartıcı suçlardan (rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb) hüküm giyenler, devlet aleyhine işlenen suçlardan (resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık, Devlet sırrını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar (bu suçlardan hüküm giyenler affa uğrasalar bile milletvekili olamazlar)

DİKKAT
Hakimler, savcılar, yüksek yargı organı mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, memur statüsünde görev yapanlar, silahlı kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmeleri durumunda milletvekili adayı olabilirler.

DİKKAT
Tutuklular, taksirli suçlardan hüküm giyenler milletvekili seçilebilirler.

Sponsorlu Bağlantılar