Sponsorlu Bağlantılar

Günümüzde teknolojinin oldukça ilerlemesi sonucu bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve çok özellikli televizyonlar artık her evde ve her bireyin elinde bulunmaktadır. Sosyal medya bir çok gündemi belirlemekte, bir çok kişinin düşüncesini yönetebilmektedir. Hal böyle olunca medya okuryazarlığı denilen bir kavram ortaya çıkmıştır. Peki nedir bu medya okuryazarlığı? Adından da anlaşılacağı gibi medyanın bizlere yansıttığı her olayı, haberi, paylaşımı doğru şekilde okuyabilmek, verilmek istenen mesajı doğru algılamak ve kendi mesajımızı doğru şekilde yazmak yani iletmektir. Medyanın insanlara yansıttığı görsellerin ve yansıttığı dünyanın aslında gerçek bir dünya olmadığı, her görüntünün aslında gerçeği yansıtmayabildiğini özellikle çocuklara öğretmek için medya okuryazarlığı dersleri verilmektedir. Ürün reklamları özellikle çocukların dikkatini çekmek, çocukları etkilemek için yapılmaktadır ve bu durumdan etkilenen çocukların bilinçlenerek eleştirel becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

Medya okuryazarlığının dört alt becerisi bulunmaktadır. Bunlar; erişim becerisi, analiz becerisi, değerlendirme ve üretim becerisidir. Bu alt becerilerden en çok üzerinde durulan konu analiz becerisidir. Analiz etmek yani medyanın her mesajını doğru çözümleyerek okumak gerekir. Bir bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu, bizim için gerekli mi yoksa gereksiz mi olduğunu analiz etmek gerekir.

Erişim becerisi bilgiye ulaşabilmek için bilgisayar, televizyon, telefon gibi kitle iletişim araçlarına ulaşılmasını kapsar. Değerlendirme becerisi; Elde edilen bilginin doğruluğu, eksikliği yada fazlalığını değerlendirmektir. Üretim becerisi; Kişinin kendi bilgilerini, iletmek istediği mesajı üretebilmesi ve bunu diğer kişilere iletmesi durumudur.

Sponsorlu Bağlantılar