Sponsorlu Bağlantılar

Meclis Soruşturması (Cezai hedefidir)

Meclis soruşturması başbakan veya bakanların görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanmalarını gerektiren bir durum olup olmadığını bir komisyonun araştırması durumuna denir. Bu komisyona soruşturma komisyonu denir. Soruşturma komisyonu 15 kişiden oluşur. 2 ay içerisinde soruşturma komisyonu başbakan veya bakan ile ilgili raporunu meclise sunması gerekir. Eğer araştırma tamamlanamadı ise 2 ay daha ek süre verilir ve bu 2 ay sonunda rapor meclise sunulur.

  • En az 55 Milletvekilinin (1/10) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.
  • Meclis, bu istemi bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.
  • Bakanın veya Başbakan’ın görevleri ile ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlar.
  • Gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan’a sevkine karar verilir. (üye tam sayısının salt çoğunluğun (276 milletvekili) gizli oyuyla)
  • Meclisteki siyasi parti gruplarında meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

DİKKAT

  • Meclis Soruşturması sonucunda Yüce Divan’a sevk edilen bakan bakanlıktan düşer.
  • Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.
  • Yüce Divan’a sevk edilen Başbakanın ve milletvekili ise Bakanın milletvekillikleri düşmez.
Sponsorlu Bağlantılar