• Marmara Bölgesi ortalama yüksekliği en az, en düz bölgedir.
  • Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim özellikleri arasında geçiş iklim özelliği görülür.
  • Bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitlilik gösterir.
  • Nüfusu en fazla, aritmetik nüfus yoğunluğu ve şehirleşme oranı en yüksek olan bölgedir. Doğurganlık oranı düşük ancak göç aldığı için nüfusu en hızlı artan bölgedir.
  • Tarım dışı sektörlerde çalışanların en fazla olduğu bölgedir.

  • Tarımsal üretim fazladır, ancak tüketim fazla olduğu için kendi ihtiyacını karşılayamaz. Pirinç ve ayçiçeği üretiminde öndedir. Zeytin, sebze ve meyve üretimi önemlidir.
  • İpek böcekçiliği gelişmiştir, besi ahır hayvancılığı ve kümes hayvancılığı da en çok bu bölgededir.
  • Bor mineralleri en çok Marmara bölgesinde çıkarılır. Otomotiv endüstrisi gelişmiştir.
  • Endüstrinin en fazla geliştiği bölgedir, hemen hemen bütün endüstri kolları vardır. Enerji üretimi ve tüketimi en fazla olan bölgedir.
  • Ulaşım ve ticaretin en çok geliştiği bölgedir. Bütün ulaşım türleri gelişmiştir.
  • Turizm gelirlerine katkısı en fazla olan bölgedir.

Karadeniz Bölgesi Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.