Sponsorlu Bağlantılar

Yeryüzünde hayatın başlamasından günümüze kadar yaklaşık dört milyar yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde çok sayıda canlı çeşidi oluşmuş, bunlar belli bir süre varlıklarını sürdürmüşler, bazıları oluştuğu yerde kalmış, bazıları yeni çevrelere yayılmış ve sonunda yok olmuşlardır.

“Makroevrim” tür grupları arasında meydana gelen büyük çaplı olayları, eğilimleri ve değişimleri anlatmak için kullanılan bir terimdir. Ayrılmış gen havuzlarının bölümlerindeki değişim de denilebilir.  Tür grupları olarak çeşitli cinsler, familyalar, bölümler ve canlı alemleri kastedilmektedir. Doğal seleksiyon  ve mikroevrim  oluşumlarının bilinmesiyle daha büyük çaplı olayların ve eğilimlerin yorumlanması mümkün olabilir. Ancak bu yorumlarda hareket noktası evrimin “daha önce var olan organizmaların değişimi sonucu gerçekleşen bir olay” olduğunun kabul edilmesidir. Yeni türler hiç yoktan var olmamıştır. Sadece daha önce var olan türlerin populasyonlarında mutasyon, doğal seleksiyon ve genetik sürüklenme gibi faktörlerin etkisiyle allel frekansındaki değişimler sonucu oluşmuştur.  Bu gerçekten hareket edilince hayatın başlangıcından itibaren oluşan bütün türlerin, birbirleriyle ilişkili olması ve bir şekilde birbirlerine bağlanması gerektiği ortaya çıkar.

Sponsorlu Bağlantılar