Sponsorlu Bağlantılar

Maddenin Fiziksel Değişimi 

Maddenin dış görünüşü ile ilgili değişikliklere fiziksel değişim denir. Bezin yırtılması, camın kırılması, suyun buz olması vs…

Maddenin dış görünüşü ile ilgili özelli kler ise fiziksel özelliklerdir. Örneğin; koku, tat, renk vs…

Maddenin Kimyasal Değişimi

Maddenin yapısı ve içeriği ile alakalı olan olaylara kimyasal özellik denir. Örneğin ; maddenin asidik veya bazik olması gibi…

Maddenin moleküler yapısındaki degikliklere ise kimyasal olay denir. Plastiğin yanması, metalin paslanması vs…

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

1 – Özkütle (Yoğunluk)

Maddelerin 1 cm³ ‘deki madde miktarının gram cinsinden değeridir.

2 – Erime ve Kaynama Noktası

Katı haldeki maddelerin sıvı hale geçtiği sıcaklık erime noktasıdır. Sıvı halde bulunan maddelerin ise kaynamaya başladığı sıcaklık kaynama noktasıdır. Erime ve kaynama halinde sıcaklık sabittir. Sıcaklığın sabit kaldığı kaldığı zamanlarda potansiyel enerji artarken, diğer zamanlarda kinetik enerji artar.

Sponsorlu Bağlantılar

3 – Çözünürlük

Belli bir sıcaklıkta 100 °C de çözünen maxsimum madde miktarına çözünürlük denir. Çözünürlük; çözünen ve çözücünün cinsine, ortam basıncına ve  sıcaklığa göre değişiklik gösterir.

4 – Esneklik

Katı maddeler için ayırt edici olan bu özellik genleşme ile karıştırılmamalıdır. Bir cisime uygulanan kuvvet sonucu, cisimde oluşan eğilme ve bükülmeler, cisimden kuvveti çektiğimiz anda düzeliyorsa bu cisim esnektir.

5 – Genleşme

Isıya maruz kalan bir cismin, yüzeyinde veya boyunda olan değisime genleşme denir. Gazlarda genleşme katsayısı aynıyken, katı ve sıvılarda ayrı bir genleşme katsayısı vardır. Genleşme katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir.

6 – Elektrik İletkenliği

Her madde elektriği iletmez. Metaller elektriği çok iyi iletirler, ametaller ise iletmezler. Çözelti halindeki maddeler ise yapılarında iyon bulundurmaları halinde elektrik akımını iletebilirler.

Sponsorlu Bağlantılar