Sponsorlu Bağlantılar

Madde nedir?

Doğada kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. Bu üç ana kural maddenin ortak özellikleridir.

Madde doğada üç halde bulunur. Bunlar: katı, sıvı ve gaz halleridir. Anlaşılacağı gibi çevremizdeki; toprak, hava, su, ağaçlar, binalar vs. herşey maddedir.

Element Nedir? Elementlerin Özellikleri Nelerdir?

Periyodik tabloda da yer alan tek cinsten oluşmuş saf maddelerin her birine element denir. Örneğin; Sodyum (Na), Alüminyum (Al) gibi.

 1. Kimyasal veya fiziksel yöntemler ile daha basit parçalara ayrılamayan elementlerin diğer özelliği ise homojen olmalarıdır.
 2. Elementlerin en belirğin özelliklerinden biriside belirli erime ve kaynama noktalarının olmasıdır.

Bileşik Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Birden fazla kimyasal maddenin tepkimeye girerek, kendi özelliklerini kaybedip, farklı bir maddeye dönüşmelerine bileşik denir.

Örneğin ;  Farklı özellikteki Hidrojen(H) ile Oksijenin(O) bir araya gelerek suyu(H²O) oluşturmaları.

Bileşiklerin Özellikleri

 1. Sadece kimyasal yol ile birbirinden ayrıştırılabilen bileşikler, homojendirler.
 2. Yapıtaşları molekülden oluşur.
 3. Erime ve kaynama sıcaklıkları bellidir.
 4. Kimyasal yapıları dönüştükleri kimyasallara benzemez.
 5.  Formül ile gösterilirler ve moleküllerinde en az iki cins bulundururlar.
 6. Sabit kütle oranı ile birleşen bileşiklerde bu oran değişirse başka bileşiğe dönüşürler.

Karışım Nedir? Karışımlar Kaça Ayrılır? Özellikleri Nelerdir?

Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmeleri sonucu oluşan yeni çözeltiye karışım denir. Karışımlar kimyasal olarak özelliklerini yitirmeseler de fiziksel yapılarını kaybedebilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Karışımlar; Homojen Karışımlar ve Heterojen Karışımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Homojen Karışımlar

Yapıları her ortamda aynı olan karışımlardır. Örneğin; çözeltiler, gaz karışımları vs.

Heterojen Karışımlar

Özellikleri veya yapıları her yerde aynı olmayabilen karışımlardır. Süspansiyon ve Emülsiyon olarak iki gruba ayrılırlar.

Süspansiyon Nedir?

Bir katının sıvı içinde çözünmeden kalarak oluşturduğu heterojen karışımların özel adıdır. Örneğin; Kum ve suyun karışımı.

Emülsiyon Nedir?

İki sıvının birbiri ile karışmadan oluşturdukları heterojen karışıma denir.  Örneğin; Yağ ve su karışımı.

Sponsorlu Bağlantılar

Karışımların Özellikleri Nelerdir?

 1. Maddeler yapısal ve fiziksel özelliklerini korurlar.
 2. Erime ve kaynama noktaları değişkenlik gösterebilir.
 3. Karışımlar fiziksel yöntemler ile ayrıştırılabililer.
 4. Homojen veya Heterojen olup, yapılarında en az iki cins bulundurabilirler.
 5. Saf değildirler ve formülleri yoktur.
 6. Maddelerin birleşme oranları belli değildir.

 

Sponsorlu Bağlantılar