Sponsorlu Bağlantılar

Yaşamın devam edebilmesi için bazı hayati maddelerin tüketildiği kadar üretilmesi gerekir. Buna maddenin devri denilir. Canlılar için en önemli maddeler; Oksijen, su, azot, karbon, ve fosfordur. Madde devrinde en önemli rolü saprofitler üstlenmektedir. Saprofitler organik artıkları inorganik hale getirerek kullanılabilir yapmaktadırlar.

Karbon Devri

 • Bütün organik bileşenlerin temel yapı taşı elementtir, bütün canlılar karbonlu bileşikleri kullanmak zorundadır.
 • Karbon atmosferde CO2 olarak bulunur.
 • CO2 nin canlı vücuduna girişin bitkiler fotosentez, bazı bakteriler ise kemosentez yoluyla sağlar.
 • Özümleme ile organik besin haline gelen CO2, bütün canlılar tarafından tarafından enerji ve yapı hammaddesi olarak kullanılır.
 • Solunum olayları sonucunda atmosfere tekrar CO2 olarak döndürülür.

Azot Devri

 • Canlıların bir diğer yapı taşı da proteinlerdir.
 • Proteinlerin ise yapısında bol miktarda azot bulunur.
 • Atmosferde %78 oranında serbest azot bulunur ancak hiçbir bitki ve hayvan grubu bu serbest haldeki azotu kullanamaz.
 • Azotun bitkiler tarafından alınabilmesi için azotun nitrat tuzlarına çevrilmesi gerekir.
 • Bütün heterotroflar bitkilerin organik bileşiklerini azot kaynağı olarak alırlar.Bunları solunum ve diğer metabolik olaylarda kullanarak doğaya üre, ürik asit, amonyak ve organik atık olarak bırakırlar.
 • Saprofit ve kemosantetik bakteriler azotu bitkilerin kullanacağı tuzlar haline getirir, buna nitrifikasyon denilir.
 • Bazı bakteriler tarafından ise azotun atmosfere verilmesine denitrifikasyon denilir.

Su Devri

 • Su canlılar için hayati bir ihtiyaçtır.
 • Doğada 3 halde bulunan su canlılar tarafından genelde sıvı olarak alınır ve doğaya sıvı ve gaz olarak salınır. Bu durumda fazla atıklarını ve fazla ısılarınıda doğaya bırakırlar.

 

Sponsorlu Bağlantılar