Sponsorlu Bağlantılar

Londra Konferansı (23 Şubat/12 Mart 1921)

 • l. İnönü Muharebesinin kazanılması üzerine İtilaf Devletleri Sevr’de bir takım değişiklikler yapmak için toplamıştır.
 • İstanbul Hükümeti doğrudan TBMM dolaylı olarak davet edildi. Mustafa Kemal reddedince İtalya ve Fransa’nın baskısıyla TBMM de doğrudan çağrılmıştır.
 • İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa, TBMM adına Bekir Sami Bey katılmıştır.
 • Önerilen barıs şartları Misakımilliye uygun olmadığı için kabul edilmemiş, sonuç alınmadan dağılmıştır.
 • Konferansın dağılmasından sonra Bekir Sami Bey İtilaf Devletleri İle esir değişimi ve ekonomik imtiyazlar içeren ikili antlaşmalar yaptı.
 • TBMM tam bağımsızlığa ve eşitliğe aykırı bulduğu için bu antlaşmaları onaylamamıştır.

Konferansın Önemi

 • İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını tanımıştır.
 • İlk defa uluslararası bir konferans aracılığıyla misakmilli tüm dünyaya duyurulmuştur.
 • TBMM’nin içeride ve dışarıda saygınlığı artmıştır.
 • TBMM hukuken tanınmış oldu.
 • İşgalciler Sevr Anlaşmasından taviz vermek zorunda kaldı.
 • Konferansa hem TBMM hemde İstanbul Hükümeti birlikte çağırılarak aralarındaki fikir ayrılığından yararlanılmak istenmiştir.
 • İtilaf bloğu arasında ilk ayrılık Londra Konferansında çıkmıştır. İtalya ve Fransa İngilizlere karşı birbirleri ile yakınlaşma göstermiştir.
Sponsorlu Bağlantılar