Sponsorlu Bağlantılar

Lale Devri (1718-1730)

Padişah: III. Ahmet’ dir.
Sadrazam: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

 • Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
 • Avrupa’nın yaşam tarzını ve kültürlerini öğrenmek için Avrupa’ya heyet gönderilmiştir.
 • Köşk, bahçe ve çeşmeler yapılmıştır.
 • Tercüme odaları kurularak, Doğu ve Batı klasikleri Türkçeye çevrilmiştir.
 • Hendeshane adı verilen bir kurum açıldı ve askerlere Avrupa usulü eğitim vermeye başlanıldı.
 • İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.
 • Yeniçerilerden Tulumbacılar denilen itfaiye bölüğü kurulmuştur.
 • ilk Türk matbaası İbrahim Müteferrika ve Sait Mehmet Efendi tarafından kurulmuştur. (1727)
 • Matbaada Basılan ilk eser Vankulu Lugati’dir.
 • Bu eser Tercüme-i Cevheri olarak da bilinir.

 • Matbaa Batı’dan alınan ilk teknik araçtır.
 • Yalova’da kağıt fabrikası, istanbul’da kumaş fabrikası açılmıştır.
 • Yurt dışında ilk kez geçici elçilikler kurulmuştur.(Viyana, Paris, Varşova, Moskova vb.)
 • İlk elçi Paris’e gönderilen Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Efend’dir.
 • Çini atölyeleri kurulmuştur.
 • Avrupa mimarisinden etkilenilmiştir. (barok ve rokoko)
 • Dönemin ünlü şairi Nedim’dir. En meşhur edebiyat ise Divan edebiyatıdır.
 • Dönemin ünlü minyatürcüsü (nakkaşı) Levni’di.
Sponsorlu Bağlantılar