Sponsorlu Bağlantılar

Küresel iklim değişikliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir konudur ve gün geçtikçe küresel iklim değişikliği artmakta ve tüm dünya canlılarını etkilemektedir. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri arasında sera etkisi büyük yer almaktadır. Sera etkisine neden olan sera gazlarının salınımını azaltmak için imzalanmış uluslararası bir anlaşma vardır; Kyoto Protokolü. 

Kyoto Protokolü’nün özellikleri ve maddeleri şu şekildedir;

  • Kyoto protokolünün amacı sera gazlarının iklime zarar vermeyecek şekilde minimum seviyede tutulmasını sağlamaktır.
  • Küresel iklim değişikliğini durdurma ve küresel ısınma gibi sorunları en aza indirmek için yapılan tek uluslararası anlaşmadır. 
  • Protokole katılan ülkeler sera gazı salınımlarını en az % 5 oranında azaltmayı taahhüt etmişlerdir.
  • Ulaşım, ısınma, endüstriyel sistemler, çöp depolama gibi alanlarda çevreyi kirletmeden en az enerji harcanması sağlanacak.
  • Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanılacak, atmosfere metan ve karbondioksit gazları salınımları azaltılacak.
  • Kyoto Protokolüne göre fazla enerji harcayan ve atmosfere fazla sera gazı salan ülkelerden daha fazla vergi alınacaktır.
  • Kyoto Protokolü 1999 yılında düzenlenmiş imzalar atılmış ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar