Sponsorlu Bağlantılar

Küreselleşme Dönemi Türk Dış Politikası

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ)

  • 1992’de Türkiye öncülüğünde kurulan teşkilatın amacı, Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır.
  • KEİ’nin üyeleri; Türkiye Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan’dır.

Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)

  • Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, iş birliğini projeler ve programlar aracılığıyla geliştirmek üzere 27 Ocak 1992’de Türk Dış işleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur.

Kardak Kayalıkları Krizi

  • 25 Aralık 1995’te Figen Akat adlı Türk gemisinin Ege Denizi’nde Kardak Kayalıkları’na oturmuştur. Yunanistan’ın Kardak Kayalıkları’na asker çıkarması iki ülke arasında krize yol açmıştır.

TÜRKSOY

  • Türkiye öncülüğünde Türk devletlerinin kültür bakanlıklarıyla birlikte Temmuz 1993’te “Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Projesi” (TÜRKSOY) geliştirilmiştir. Projenin amacı; Türkçe konuşan ülkeler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Boru Hattı Projeleri

  • Hazar petrolünü batıya taşıyan Bakü-Tiflis Ceyhan Boru Hattı 2007 yılında faaliyete geçmiştir.
  • Bakü – Tiflis – Erzurum Doğalgaz Boru Hattı (Şah Deniz Projesi) 2007 yılında faaliyete geçmiştir
  • Türkmenistan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans-Hazar Boru Hattı Projesi de hayata geçirilmek üzeredir.

Kyoto Protokolü

  • Küresel ısınma ve çevre kirliliği sorunu konusunda 1997’de Japonya’nın Kyoto şehrinde başlayan görüşmeler 2005’te Kyoto Protokolü’nün imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye 9 Şubat 2009’da Kyoto protokolünü imzalamış, ABD ise protokolü reddetmiştir.

Türkiye ve BM Barış Gücü

  • Türk askeri BM Barış Gücü içerisinde 1950’deki Kore Savaşı’ndan günümüze kadar çeşitli vazifeler üstlenmiştir.

1993 ve 1994 > Somali’de
1993’ten günümüze > Bosna Hersek’te
1997 ve 1999 > Arnavutluk’ta
1999’dan günümüze > Kosova’da
2002’den günümüze > Afganistan’da
2006’dan günümüze > Lübnan’da

Sponsorlu Bağlantılar