Sponsorlu Bağlantılar

Köyaltı yerleşmeleri, köyden daha küçük yerleşmelerdir. Köyaltı yerleşmelerinin bazıları sürekli, bazıları yılın belli döneminde yerleşilen geçici yerleşmelerdir.

  • Köyaltı yerleşmelerinin meydana gelmesinde etkili faktörler;
  • Tarım arazilerinin küçük ve birbirinden uzakta olması,
  • Hayvanları otlatma gereksinimi,
  • Otlatılan hayvanlara barınak sağlama,
  • Aileler arasında anlaşmazlıklar,
  • Büyük ailelerden ayrılan ailelerin ayrı yaşama istekleridir.

Mezra yerleşmeleri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılık ve tarımla uğraşıla 5-10 haneden oluşan yerleşmelerdir.

Çiftlik yerleşmeleri daha çok Ege, Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde birkaç evden oluşan geniş düzlüklere sahip yörelerde daha çok hayvancılıkla uğraşılan yerleşmelerdir.

Yayla yerleşmeleri daha çok Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, yazın hayvan otlatmak için sürülerle birlikte gidilen yerleşmelerdir. Son dönemlerde Akdeniz Bölgesinde yaylalardan dinlenme ve tatil amacıyla da yararlanılmakta, Doğu Karadeniz Bölümü’nde yayla turizmi giderek gelişmektedir.

Kom: Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde hayvancılıkla uğraşılan geçici yerleşmelerdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Divan: Batı Karadeniz Bölümü’nde yaygın olan birbirinden uzak küçük mahalleler halinde olan sürekli yerleşmelerdir.

Dalyan: Denizde yapılan kültür balıkçılığı yerleşmeleridir. Ege kıyılarında yaygındır.

Sponsorlu Bağlantılar