Sponsorlu Bağlantılar

Korelasyon, değişkenler arasındaki ilişkiyi sayısal olarak gösteren istatistiksel bir tekniktir. Örneğin; beslenme düzeyi ile ders başarısı arasındaki ilişkiyi belirlemede korelasyon tekniği kullanır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren değer korelasyon katsayısı olarak ifade edilir. Korelasyon katsayısı -1,00 ile +1,00 arasında değişen değerler alır.

Korelasyonda değişkenler arasındaki  ilişki sayısal olarak gösterilir. Korelasyon katsayısı +1 ile -1 arası değerler alır.

Pozitif İlişki

Korelasyon katsayısı +1 e yaklaşmış ve korelasyon yüksektir. Bu korelasyonda değişkenler birlikte azalıp, çoğalırlar. Değişkenlerden biri artmakta iken diğeri de artmakta yada değişkenlerden biri azalmaktayken diğeri de azalmaktadır.

Negatif İlişki

Korelasyon katsayısı  -1’e yaklaşmış ve korelasyon yüksektir. Bu korelasyonda bir değişken artarken diğer değişkenin azaldığı görülür.

Korelasyon katsayıları +1,00 veya -1,00 değerinde ise bu durumda iki değişken arasında mükemmel bir ilişki vardır açıklaması yapılır. Örneğin; -0,85 korelasyon değeri 0,80 korelasyon değerinden daha güçlü bir ilişkiyi ifade eder.

İlişkisizlik (Nötr İlişki)

Korelasyon katsayısının sıfır (0) olmasıdır. Bu da iki değişken arasında ilişkinin olamaması anlamına gelir. Korelasyon değeri  0’a yaklaştıkça iki değişken arasındaki ilişkinin gücü azalır. Değişkenler birbirinden bağımsızdır.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar