Sponsorlu Bağlantılar

Kontrol listesi, bir ölçme aracı olarak kullanıldığı gibi, bir öğretim aracı olarak da kullanılabilir. Öğrencinin bir davranışı öğrenmesi ya da bunun değerlendirilmesi evresinde neleri, hangi sıra ile ve nasıl yapacağını izlemek amacıyla kullanılır. Öğrenciden beklenen performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını içerir. Kontrol süresi daha çok süreci ölçen ve belli kurallara uyulup, uyulmadığını, belli işlem yollarının izlenip izlenmediğini, bir davranışın gösterilip, gösterilmediğini belirlemede kullanılır. İşin yapılmasında gösterilmesi gereken davranışlar ve bitmiş üründe bulunması gereken özellikler “var-yok” ikilisinde belirtilir. Kontrol listeleri bir konunun ya da becerinin gerektirdiği performansı oluşturan etkinliklerin öğrenci tarafından ne kadarının gösterildiğinin belirlenmesi için uygulanır.

Öz Değerlendirme Nedir? Öz Değerlendirmenin Faydaları Nelerdir Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.

Kontrol Listelerinin Temel Özellikleri:

  • Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını gösterir.
  • Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını gösterir.
  • Performansı oluşturan davranışlardan ne kadarına sahip olunduğunu belirler.
  • Davranışın varlığını veya yokluğunu gösterme olanağını verir.

Çoktan Seçmeli Testlerin Özelliklerini Öğrenmek için Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar